• 18 26 76 040
  • sekretariat@szpitalrabka.pl
  • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Zewnętrzny Cennik Usług

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
L.P.Nazwa świadczenia medycznegoCena brutto
PORADNIA CHIRURGICZNA
Urolog
1.Konsultacja urologiczna200,00 zł.
2.Konsultacja urologiczna z USG250,00 zł.
3.USG jądra i najądrza (moszny) bez wizyty150,00 zł.
4.USG układu moczowego bez wizyty150,00 zł.
5.Cewnikowanie pęcherza moczowego120,00 zł. (bez cewnika) 150,00 zł. (z cewnikiem)
6.Płukanie pęcherza moczowego180,00 zł.
7.Iniekcje podskórne (leczenie hormonalne raka prostaty)60,00 zł.
8.Konsultacja na potrzeby medycyny pracy150,00 zł.
Chirurg
9.Konsultacja chirurg ogólny200,00 zł.
10.Konsultacja chirurg onkolog250,00 zł.
11.Konsultacja flebologiczna/angiologiczna250,00 zł.
12.Konsultacja flebologiczna/angiologiczna z USG Doppler żył300,00 zł.
13.Konsultacja proktologiczna z anoskopią250,00 zł.
14.Konsultacja proktologiczna z rektoskopią350,00 zł.
15.Badanie histopatologiczne 1 wycinka70,00 zł.
16.Rektoskopia230,00 zł.
17.Rektoskopia z biopsją300,00 zł, + cena badania histopatologicznego
18.USG piersi i węzłów chłonnych z konsultacją250,00 zł.
19.USG węzłów chłonnych180,00 zł.
20.USG Doppler żył kończyn dolnych 1 kończyna USG Doppler żył kończyn dolnych 2 kończyny180,00 zł. 320,00 zł.
21.Biopsja gruboigłowa piersi600,00 zł., + cena badania histopatologicznego
22.Biopsja gruboigłowa wspomagana próżną3000,00 zł., +cena badania histopatologicznego
23.Biopsja gruboigłowa tkanek miękkich600,00 zł., + cena badania histopatologicznego
24.Biopsja gruboigłowa węzła chłonnego450,00 zł., + cena badania histopatologicznego
25.Usuwanie zmian skórnych1 zmiana 350,00 zł.,
2 zmiany 500,00 zł.,
3 zmiany 650,00 zł.,
każda kolejna 150,00 zł. + cena badania histopatologicznego
26.Gumkowanie hemoroidów400,00 zł.
27.Nacięcie ropnia tkanek miękkich250,00 zł.
28.Kauteryzowanie zmian skórnych70,00 zł. Za zmianę, min 150,00 zł.
29.Założenie/wymiana opatrunku150,00 zł.
30.Usunięcie szwów100,00 zł.
31.Usunięcie martwicy skóry150,00 – 250,00 zł.
32.Założenie szyny Zimmera100,00 zł.
33.Usunięcie szyny gipsowej50,00 zł.
34.Usunięcie gipsu100,00 zł.
35.Aspiracja krwiaka150,00 zł.
36.Dogipsowanie100,00 zł.
37.Blokada dostawowa50,00 zł. – 150,00 zł.
38.Punkcja100,00 zł.
39.Skleroterapia hemoroidów700,00 – 1200,00 zł. za zabieg
40.Usunięcie wrastającego paznokcia350,00 zł.
41.Wrastający paznokieć-wycięcie350,00 zł.
42.Konsultacja na potrzeby medycyny pracy200,00 zł.
PORADNIA URAZOWO – ORTOPEDYCZNA
43.Konsultacja lekarska200,00 zł.
44.USG stawów200,00 zł.
45.Podanie PRP (osocze)600,00 zł.
46.Podanie leku do stawu100,00 zł.
47.Usunięcie szwów100,00 zł.
48.Wymiana opatrunku50,00 -70,00 zł.
49.Założenie szyny gipsowej100,00 zł.
50.Dogipsowanie100,00 zł.
51.Założenie szyny Zimmera50,00 -100,00 zł.
52.Nastawienie złamania w znieczuleniu miejscowym500,00 zł.
53.Cieśń nadgarstka2000,00 zł.
54.Palec zatrzaskujący2000,00 zł.
55.Suche igłowanie500,00 zł.
56.Nacięcie kaletki400,00 zł.
57.Punkcja stawu150,00 zł.
58.Punkcja ganglionu150,00 zł.
59.Podanie komórek macierzystych7 000,00 zł.
60.Konsultacja na potrzeby medycyny pracy180,00 zł.
61.Wstrzyknięcie komórek macierzystych do stawu5000,00 – 7000,00 zł.
PORADNIA GINEKOLOGICZNA
62.Konsultacja160,00 zł.
63.Cytologia60,00 zł.
64.Biocenoza pochwy60,00 zł.
65.KTG80,00 zł.
66.USG ginekologiczne120,00 zł.
67.USG położnicze200,00 zł.
68.Konsultacja na potrzeby medycyny pracy150,00 zł.
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
69.Spirometria80,00 zł.
70.Spirometria z próbą rozkurczową100,00 zł.
71.Konsultacja120,00 zł.
72.Konsultacja na potrzeby medycyny pracy120,00 zł.
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
73.Konsultacja laryngologiczna150,00 zł.
74.Płukanie ucha60,00 – 100,00 zł.
75.Usuwanie ciała obcego z nosa/ucha100,00 zł.
76.Tamponada przednia Tamponada tylna150,00 zł. 500,00 zł.
77.Koagulacja miejsca krwawienia100-400 zł.
78.Audiometria20,00 zł.
79.Konsultacja na potrzeby medycyny pracy120,00 zł.
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
80.Konsultacja kardiologiczna + EKG190,00 zł.
81.Konsultacja kardiologiczna + EKG + Echo serca300,00 zł.
82.Konsultacja kardiologiczna + EKG + próba wysiłkowa300,00 zł.
83.Konsultacja recepturowa100,00 zł.
84.EKG50,00 zł.
85.Holter ciśnieniowy150,00 zł.
86Holter EKG150,00 zł.
87.Echo serca200,00 zł.
88.Próba wysiłkowa200,00 zł.
PORADNIA DIABETOLOGICZNA
89.Konsultacja (w cenie konsultacji pomiar cukru, ciśnienia, wagi oraz edukacja pacjenta w zakresie stosowania insuliny)180,00 zł.
90.Konsultacja na potrzeby medycyny pracy120,00 zł.
PORADNIA NEUROLOGICZNA
91.Konsultacja + badanie neurologiczne180,00 zł.
92.Konsultacja na potrzeby medycyny pracy120,00 zł.
Izba Przyjęć
L.P.Nazwa świadczenia medycznegoCena brutto
IZBA PRZYJĘĆ
1.Porada i badanie lekarskie150,00 zł.
2.Opieka pielęgniarki/ratownika50,00 zł.
Izba Chirurgiczna
3.Chirurgiczne opracowanie rany dotyczącej skóry do 5cm (znieczulenie, opatrunek)250,00 – 400,00 zł. (w zależności od wielkości rany
5.Założenie opatrunku na ranę (opatrunek mały, kompresy 5cmx5cm)100,00 zł.
6.Założenie opatrunku na ranę (opatrunek duży, kompresy 7,5cmx7,5cm)200,00 – 300,00 zł.
7.Założenie zimnego okładu25,00 zł.
8.Nakłucie stawu100,00 zł.
9.Oczyszczenie rany (wycięcie), zakażenia, oparzenia (znieczulenie, opatrunek)200,00 zł.
10.Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia100,00 zł.
11.Opracowanie wrastającego paznokcia (znieczulenie, opatrunek)350,00 zł.
12.Opracowanie skóry, tkanki podskórnej z uszkodzeniem mięśni, ścięgien, naczyń (znieczulenie, opatrunek)400,00 – 600 zł.
13.Nacięcie ropnia skóry, nacięcie zastrzału, nakłucie krwiaka (znieczulenie, opatrunek)200,00 zł.
14.Usunięcie ciała obcego położonego powierzchownie (opatrunek)100,00 zł.
15.Usunięcie ciała obcego położonego powierzchownie (znieczulenie, opatrunek)2000,00 zł.
16.Założenie cewnika moczowego150,00 zł.
17.Unieruchomienie chustą trójkątną30,00 zł.
18.Unieruchomienie za pomocą szyny Zimmera50,00- 100,00 zł.
19.Opatrunek gipsowy mały (małe dzieci)100,00 zł.
20.Opatrunek gipsowy średni (nadgarstek, staw skokowy)250,00 zł.
21.Opatrunek gipsowy duży (szyna tutorowa, naramienna)200,00 -400,00 zł.
22.Unieruchomienie opaską elastyczną, każda kolejna opaska 10zł.30,00 zł.
23.Nastawienie barku bez znieczulenia, desault elastyczny)130,00 zł.
24.Nastawienie barku bez znieczulenia, desault twardy)250,00 zł.
26.Znieczulenie miejscowe nasiękowe – Lignokaina 2%20,00 zł.
27.Repozycja złamania prostego (znieczulenie, opatrunek gipsowy)300,00 zł.
28.Repozycja złamania wieloodłamowego (znieczulenie, opatrunek gipsowy)400,00 zł.
Izba Internistyczna
29.Obserwacja na Izbie Przyjęć, pomiar podstawowych parametrów życiowych, EKG, pobranie krwi do badań, założenie wenflonu, podanie leków (cena nie obejmuje kosztu badań laboratoryjnych oraz kosztu podanych leków) do 6 h250,00 zł.
30.EKG25,00 zł.
31.Pomiar ciśnienia tętniczego krwi/tętno/saturacja20,00 zł.
32.Iniekcja i. v. i. m. s. c. (cena nie obejmuje leku)30,00 zł.
33.Podłączenie kroplówki płynu (cena nie obejmuje płynu oraz leków)40,00 zł.
34.Założenie kaniuli dożylnej30,00 zł.
35.Pobranie krwi do badań15,00 zł.
36.Odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych25,00 zł.
37.Tlenoterapia25,00 zł.
38.Założenie tamponady do nosa (spongostan)30,00 zł.
39.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (cena zależna od ilości wykonanych procedur)360-600zł.
LEKI
1.Adenocor40,00 zł.
2.Adrenalina3,00 zł.
3.Amiodaron 150mg/3ml2,00 zł.
4.Atropina3,00 zł.
5.Betaloc14,00 zł.
6.Buscolizyna3,00 zł.
7.Calcium Polfa 10%6,00 zł.
8.Captopril 12,5-25mg1,00 zł.
9.Clemastin 1mg/ml3,00 zł.
10.Corhydron 100mg18,00 zł.
11.Cyclonamina 12,5%3,00 zł.
12.Dexaven 4mg, 8mg8,00 zł.
13.Dopamina5,00 zł.
14.Firosemid tabletki1,00 zł.
15.Furosemid 10mg /ml3,00 zł.
16.Glukoza 20%2,00 zł.
17.Glukoza 40%5,00 zł.
18.Heparyna25,00 zł.
19.Hydroxyzyna 10mg1,00 zł.
20.Hydroxyzyna 25mg4,00 zł.
21.IPP8,00 zł.
22.Kalium chloratum 15%8,00 zł.
23.Ketonal ampułka2,00 zł.
24.Ketonal tabletki1,00 zł.
25.Lignokaina 2% 2ml2,00 zł.
26.Magnesium sulfiricum 20%4,00 zł.
27.Manitol 20%10,00 zł.
28.Metocard1,00 zł.
29.Metoclopramid3,00 zł.
30.Morphina4,00 zł.
31.Natrium bicrabonicum 8,4%3,00 zł.
32.Nitrendypina1,00 zł.
33.Nitromint4,00 zł.
34.No-spa ampułki2,00 zł.
35.No-spa tabletki1,00 zł.
36.Noloxon7,00 zł.
37.Paracetamol czopki1,00 zł.
38.Paracetamol i. v.10,00 zł.
39.Paracetamol tabletki1,00 zł.
40.Phenazolina4,00 zł.
41.Polopiryna S1,00 zł.
42.Poltram4,00 zł.
43.Propranolol 10mg1,00 zł.
44.Propranolol 40mg2,00 zł.
45.Pyralgina8,00 zł.
46.Relanium3,00 zł.
47.Spasmalgon5,00 zł.
48.Torecan czopki1,00 zł.
49.Torecan tabletki4,00 zł.
50.0,9% NaCl 100ml3,00 zł.
51.0,9% NaCl 250ml4,00 zł.
52.0,9% NaCl 500ml5,00 zł.
53.5% Glukoza 250ml4,00 zł.
54.5% Glukoza 500ml5,00 zł.
55.Sterofundin 500ml5,00 zł.
Lecznictwo Szpitalne
L.P.Nazwa świadczenia medycznegoCena brutto
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ – HOSPITALIZACJA PLANOWA
1.Operacja przepukliny pachwinowej/udowej bez siatki4500,00 zł.
2.Operacja przepukliny pachwinowej/udowej z siatką5000,00 zł.
3.Operacja przepukliny pępkowej bez siatki3500,00 zł.
4.Operacja przepukliny pępkowej z siatką standardową4000,00 zł.
5.Operacja przepukliny pępkowej z siatką dedykowaną (owalną)5500,00 zł.
6.Operacja przepukliny brzusznej/kresy białej-z siatką standardową5000,00 zł.
7.Operacja przepukliny brzusznej z siatką dedykowaną (owalną)6000,00 zł.
8.Skleroterapia żylaków kończyn dolnych500 – 1500 zł.
9.Cholecystektomia laparoskopowa5 500,00 zł.
10.Laparoskopia zwiadowcza4000,00 zł.
11.Laparoskopia zwiadowcza + uwolnienie zrostów5000,00zł.
12.Operacja żylaków kończyny dolnej – klasyczna4000,00 zł.
13.Operacja żylaków kończyny dolnej – metodą laserową EVLT – jedna kończyna Operacja żylaków kończyny dolnej – metodą laserową EVLT – dwie kończyny4500,00 – 5000,00
8000,00 – 9000,00
14.Endoskopowa operacja zespołu cieśni nadgarstka4000,00 – 5000,00
15.Operacja żylaków odbytu (zależnie od rozległości choroby)3500,00 – 4500,00 zł.
16.Operacja żylaków odbytu metodą laserową4500,00 – 5000,00 zł.
17.Operacja przetoki odbytu (zależnie od metody i operatora)4 000,00 – 6500,00 zł.
18.Operacja przetoki odbytu laserem6000,00 zł.
19.Operacja przetok mnogich odbytu4 800,00 – 6000,00 zł.
20.Operacja torbieli pilonidalnej/torbieli krzyżowej/zatoki włosowej3500,00 zł.
21.Operacja torbieli włosowek metodą laserową SILAC5000,00 zł.
22.Uwolnienie rowka nerwu łokciowego4 500,00 zł.
23.Wycięcie szczeliny odbytu
Wycięcie szczeliny odbytu laserem
3000,00 zł.
4000,00 zł.
24.Wycięcie szczeliny odbytu z plastyką fałdem anodermalnym/śluzówkowym4000,00 zł.
25.Wycięcie fałdów śluzówkowo-anodermalnych w znieczuleniu miejscowym2000,00 zł.
26.Wycięcie zmiany miękkotkankowej1000,00 – 6000,00 zł.
27.Nacięcie ropnia odbytu w znieczuleniu miejscowym600,00 zł.
28.Nacięcie i drenaż ropnia odbytu w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowym3000,00 zł.
29.Wycięcie polipa odbytu/odbytnicy przezodbytowe3 500,00 zł +cena badania histopatologicznego
30.Wycięcie zmiany odbytu w anoskopie800,00 zł. +cena badania histopatologicznego
31.Założenie “gumki” na hemoroidy/ligacja hemoroidów/zabieg Barrona-1 zmiana400,00 zł.
32.Nacięcie/wycięcie zakrzepu brzeżnego w znieczuleniu miejscowym600,00 zł.
33.Operacja kłykcin kończystych-metodą elektrochirurgiczną2800,00 zł.
34.Biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią(w analgosedacji lub znieczuleniu ogólnym)2800,00 zł.
35.Operacja wypadania odbytnicy sp. Delmore,a6500,00 zł.
36.Operacja wypadania odbytnicy sp. Altemeiera7500,00 zł.
37.Plastyka zwieraczy odbytu5000,00 zł.
38.Operacja przetoki odbytu sp. VAAFT4500,00 zł.
39.Operacja stulejki2000,00 – 3500,00 zł.
ORTOPEDIA
40.Artroskopia stawu kolanowego5 000,00 zł + koszt implantu
41.Operacja cieśni nadgarstka1 500,00 zł.
42.Uwolnienie zespołu rowka nerwu łokciowego4 000,00 zł.
43.Korekcja palucha koślawego3 000,oo zł.
44.Podanie komórek macierzystych do stawu kolanowego4500,00 – 6000,00 zł. + koszt zestawu do pobrania,
45.Artroskopia barku7 000,00 zł. + koszt implantu,
46.usunięcie materiału zespoleniowegocena do uzgodnienia z operatorem
CHIRURGIA PIERSI
47.Mastektomia podskórna prepektoralna z użyciem macierzy biologicznej ADM –30000,00 – 34000,00 zł.
48.Mastektomia podskórna prepektoralna z użyciem siatek syntetycznych30 000,00 – 34 000,00 zł.
49.Mastektomia podskórna redukcyjna24 000,00 – 30 000,00 zł.
50.Mastektomia podskórna subpektoralna18 000,00 – 25 000,00 zł.
51.Mastopeksja z augmentacją piersi implantami silikonowymi18 000,00 – 25 000,00 zł.
52.Augmentacja (powiększenie) piersi z użyciem implantów silikonowych –14 000,00 – 17 000,00 zł.
53.Mastopeksja (podniesienie piersi)12 000,00 – 15 000,00 zł.
54.Redukcja piersi z mastopeksją (podniesieniem piersi)15 000,00 – 20 000,00 zł.
55.Leczenie chirurgiczne obustronnej ginekomastii7 000,00 – 10 000,00 zł .
56.Leczenie chirurgiczne jednostronnej ginekomastii5 000,00 zł.
57.Kwadrantektomia piersi (zmiany łagodne)4 500,00 zł.
58.Tumorektomia (zmiany łagodne)3 000,00 zł.
PRACOWNIA ENDOSKOPII
59.Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym500,00 zł.
60.Gastroskopia diagnostyczna z testem urazowym w znieczuleniu ogólnym750,00 zł.
61.Kolonoskopia diagnostyczna600,00 zł.
62.Kolonoskopia diagnostyczna w znieczuleniu ogólnym950,00 zł.
63.Gastroskopia + kolonoskopia900,00 zł.
64.Gastroskopia + kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym1300,00 zł
65.Badanie wycinków histopatologicznych (1 szt.)70,00 zł
Świadczenia dodatkowe
66.Każda dodatkowa doba hospitalizacji500,00 zł. 
67.Pierwsza kontrola po operacji lub usunięcie szwów, jeżeli pacjent nie wymaga wcześniejszej kontroli jest bezpłatna
68.Dodatkowa kontrola po operacji200,00 zł
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
69.Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogu obowiązującego w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia + 200,00 zł za każdą dobę pobytu1,50 zł.
Opieka Długoterminowa
L. P.Nazwa świadczenia medycznegoCena brutto
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
1.Osobodzień400,00 zł.
2.Osobodzień dla Pacjentów żywionych dojelitowo500,00 zł.
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
3.Dla dorosłych (0-40 pkt Barthel) – za jeden dzień pobytu150,00 zł.*
4.Dla dorosłych (0-40 pkt Barthel, żywienie dojelitowe) – za jeden dzień pobytu200,00zł.*
5.Dla dorosłych (0 pkt Barthel, do 8 pkt Glasgow, żywienie dojelitowe) – za jeden dzień pobytu300,00zł.*
6.Dla pacjentów wentylowanych mechanicznie – za jeden dzień pobytu450,00 zł.*
7.Dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo – za jeden dzień pobytu500,00 zł.*
* cena nie obejmuje kosztów pieluchomajtek oraz lekarstw
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
L. P.Nazwa badaniaCena brutto
BADANIA WYKONYWANE W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (na miejscu)
BADANIA HEMATOLOGICZNE
1.Morfologia krwi z rozmazem automatycznym (26 parametrów)12,00 zł.
2.Rozmaz krwi manualny10,00 zł
3.Retikulocyty10,00 zł.
4.OB8,00 zł.
BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA
5.PT – czas protrombinowy (sek, %, INR)10,00 zł.
6.aPTT – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji10,00 zł.
7.Fibrynogen16,00 zł.
8.D-Dimery41,00 zł.
9.Płytki krwi (w cenie morfologii), EDTA10,00 zł.
10.Płytki krwi – ThromboExact12,00 zł.
BADANIA Z ZAKRESU ANALITYKI OGÓLNEJ
11.Mocz badanie ogólne (z mikroskopową analizą osadu)12,00 zł.
12.Kał – pasożyty16,00 zł.
13.Kał – krew utajona15,00 zł.
14.Próba ciążowa – test jakościowy (mocz lub krew)14,00 zł.
15.Białko w moczu – ilościowo12,00 zł.
BADANIA BIOCHEMICZNE
16.Amylaza (we krwi lub w moczu)10,00 zł.
17.Glukoza8,00 zł.
18.Krzywa cukrowa – 2-punktowa test obciążenia glukozą 75g 3-punktowa (ciężarne)18,00 zł. 26,00 zł.
19.Hemoglobina glikowana HbA1c27,00 zł.
20.Cholesterol całkowity8,00 zł.
21.HDL – cholesterol (pomiar ilościowy, test IV gen)10,00 zł.
22.LDL – cholesterol (pomiar ilościowy, test III gen)12,00 zł.
23.Trójglicerydy10,00 zł.
24.Lipidogram (cholesterol całk.+ HDL + trójglicerydy+ LDL )38,00 zł.
25.Kreatynina (wraz z e-GFR)8,00 zł.
26.Mocznik8,00 zł.
27.Kwas moczowy8,00 zł.
28.Bilirubina całkowita8,00 zł.
29.Białko całkowite10,00 zł.
30.Albumina11,00 zł.
31.AsAT (transaminaza asparaginianowa)8,00 zł.
32.AlAT (transaminaza alaninowa)8,00 zł.
33.CK (kinaza kreatynowa)14,00 zł.
34.CK-MB (kinaza kreatynowa – izoenzym MB)20,00 zł.
35.Troponina T hs – pomiar ilościowy39,00 zł.
36.CRP – pomiar ilościowy14,00 zł.
37.ASO – oznaczenie ilościowe15,00 zł.
38.RF – oznaczenie ilościowe22,00 zł.
39.ALP (fosfataza alkaliczna)11,00 zł.
40.LDH (dehydrogenaza mleczanowa)12,00 zł.
41.GGTP (ɤ-glutamylotranspeptydaza)11,00 zł.
42.Żelazo10,00 zł.
43.Magnez10,00 zł.
44.Fosforany (we krwi lub w moczu ze zbiórki dobowej)10,00 zł.
45.Wapń całkowity (we krwi lub w moczu ze zbiórki dobowej)9,00 zł.
46.Jonogram (Na+, K+)12,00 zł.
47.Jonogram (Na+,K+,Cl+)17,00 zł.
48.Ferrytyna23,00 zł.
49.UIBC25,00 zł.
50.TIBC34,00 zł.
51.Gazometria pełna70,00 zł.
52.Wapń zjonizowany15,00 zł.
DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ
53.HBsAg20,00 zł.
54.Poziom przeciwciał anty-HBs (oznaczenie ilościowe)35,00 zł.
55.Anty-HIV1/2 (antygen + przeciwciała)32,00 zł.
56.Anty-HCV (przeciwciała)32,00 zł.
57.Toxoplazmoza – p/ciała IgM41,00 zł.
58.Toxoplazmoza – p/ciała IgG41,00 zł.
59.Rubella – p/ciała IgM45,00 zł.
60.Rubella – p/ciała IgG45,00 zł.
61.Helicobacter pylori (antygen w kale) – test jakościowy30,00 zł.
62.Helicobacter pylori (przeciwciała w surowicy) – test jakościowy30,00 zł.
63.SARS-CoV2 Ag100,00 zł.
BADANIA IMMUNOCHEMICZNE
64.TSH IIIgen21,00 zł.
65.FT4 IIIgen22,00 zł.
66.FT3 IIIgen22,00 zł.
67.Beta-HCG oznaczenie ilościowe35,00 zł.
68.Prolaktyna32,00 zł.
69PSA całkowite32,00 zł.
70.Marker CA 19-941,00 zł.
71.Marker CA 12541,00 zł.
72.Marker CEA41,00 zł.
73.Witamina D total (D2+D3)66,00 zł.
74.NT-proBNP100,00 zł.
75.Prokalcytonina96,00 zł.
BADANIA SEROLOGICZNE
76.Grupa krwi.35,00 zł.
77.Pośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa)30,00 zł.
78.WR – odczyn Wassermana / USR12,00 zł.
INNE
79.Odpis – kopia wyniku0,50 zł. za 1 stronę
80.Odwirowanie krwi3,00 zł.
Dla poz. 1 – 80 BADANIA WYKONYWANE W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (na miejscu): Dla zleceniodawców mających podpisaną umowę ze Spółką „Szpital Miejski w Rabce Zdroju”, obowiązują ceny z niniejszego cennika pomniejszone o 15 %, pod warunkiem wykonania badań o minimalnej wartości 1000,00 zł. brutto miesięcznie. Dla pracowników Spółki „Szpital Miejski w Rabce Zdroju”, niezależnie od formy zatrudnienia, obowiązują ceny z niniejszego cennika pomniejszone o 40%. Rabat dotyczy wyłącznie pracowników Spółki – nie dotyczy członków rodziny pracowników.
L.P.Nazwa pakietuBadania wchodzące w skład pakietuCena brutto
CENNIK PAKIETÓW BADAŃ WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (na miejscu).
87.PAKIET PODSTAWOWYmorfologia, OB, glukoza, lipidogram, elektrolity (Na, K, Cl), kreatynina, Aspat, Alat, badanie ogólne moczu105,00 zł.
88.PAKIET DLA KOBIET ROZSZERZONYpakiet podstawowy + bilirubina, GGTP, TSH, Ca125, żelazo, wapń, magnez210,00 zł.
81.PAKIET DLA MĘŻCZYZN ROZSZERZONYpakiet podstawowy + bilirubina, GGTP, magnez, PSA, kwas moczowy170,00 zł.
82.PAKIET REUMATYCZNY (bóle stawów)morfologia, OB, kwas moczowy,
RF ilościowo, CRP
60,00 zł.
83.PAKIET KARDIOLOGICZNY (bóle w klatce piersiowej)CK-MB, elektrolity, TNT, LDH, magnez95,00 zł.
84.PAKIET NERKOWYmocz ogólny, elektrolity (Na, K, Cl), kreatynina, mocznik, kwas moczowy, białko całkowite55,00 zł.
85PAKIET TRZUSTKOWYCRP, amylaza w surowicy, glukoza, CA 19-970,00 zł.
86.PAKIET KOSTNYwapń, fosfor, ALP, witamina D390,00 zł.
87.PAKIET WĄTROBOWYAlat, Aspat, GGTP, ALP, albumina, bilirubina całkowita, białko całkowite, LDH70,00 zł.
88.PAKIET BRZUSZNY (dyskomfort brzuszny)morfologia, mocz, CRP, amylaza, kreatynina, mocznik, Alat, Aspat, GGTP, ALP, H.pyroli w kale, bilirubina całkowita, białko całkowite, LDH, HBS Ag170,00 zł.
89.PAKIET CHORÓB UKŁADU POKARMOWEGOmorfologia, CEA, ALP, GGTP,
HBS Ag, CA-19-9, H.pyroli w kale, amylaza, CRP, białko całkowite
190,00 zł.
90.PAKIET TARCZYCOWYTSH, FT3, FT465,00 zł.
91.PAKIET PEDIATRYCZNYmorfologia, rozmaz krwi manualny, żelazo, witamina D3, glukoza100,00 zł.
92.PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻYróżyczka IgG,IgM, toxoplazmoza IgG,IgM, HBS Ag, aHCV, HIV, VDRL, morfologia, glukoza, TSH, żelazo305,00 zł.
93.PAKIET ENDOSKOPOWY DO ZNIECZULENIAgrupa krwi, morfologia, jonogram, APTT, PT70,00 zł.
94.JONY I METBOLITYpotas, sód, chlor, wapń zjonizowany, glukoza, bilirubina35,00 zł.
L.P.Nazwa badaniaCena bruttoWynik [dni roboczych]
BADANIA WYKONYWANE W LABORATORIUM ZEWNĘTRZNYM
BADANIA WYSYŁANE W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI W GODZ. PORANNYCH
– CZAS UZYSKANIA WYNIKU, LICZONY OD DNIA WYSYŁKI
95.17-hydroksyprogesteron40,00 zł.3
96.Acetylocholinesteraza krwinkowa130,00 zł.5
97.ACTH30,00 zł.1
98.Adrenalina130,00 zł.14
99.Adrenalina w DZM130,00 zł.14
100.AFP30,00 zł.1
101.Aktywność Reninowa osocza75,00 zł.30
102.Aldolaza40,00 zł.14
103.Aldosteron45,00 zł.1
104.Aldosteron w DZM45,00 zł.14
105.Alfa-1-antytrypsyna95,00 zł.6
106.Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid)35,00 zł.6
107.AMA, P/c. p. mitochondrialne met. IIF69,00 zł.4
108.AMH125,00 zł.2
109.ANA 3 – PPJ met. Immunoblot (16 antygenów)130,00 zł.4
110.ANA1 – PPJ met. IIF, test przesiewowy45,00 zł.3
111.ANA2 – PPJ met. IIF i DID ENA screening70,00 zł.6
112.ANCA, P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (Panca i cANCA) met. IIF79,00 zł.4
113.Androstendion40,00 zł.1
114.Anty-CCP50,00 zł.1
115.Anty-GAD, p/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego – ilościowo57,00 zł.1
116.Antykoagulant toczniowy105,00 zł.3
117.Anty-LKM 1, P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki met. ELISA78,00 zł.6
118.Anty-LKM, P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki met. IIF70,00 zł.7
119.Anty-TG29,00 zł.1
120.Anty-TPO29,00 zł.1
121.Antytrombina III aktywnosc55,00 zł.2
122.ASMA, P/c. p. mięśniom gładkim met. IIF70,00 zł.10
123.Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot410,00 zł.10
124.Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG180,00 zł.5
125.Beta 2-mikroglobulina58,00 zł.5
126.Bialko S wolne95,00 zł.5
127.Białko C aktywnosc58,00 zł.2
128.Bilirubina wolna (pośrednia)8,00 zł.1
129.Bilirubina związana (bezpośrednia)8,00 zł.1
130.BNP78,00 zł.3
131.Borelioza IgG30,00 zł.2
132.Borelioza IgG met. Western-blot85,00 zł.2
133.Borelioza IgM30,00 zł.2
134.Borelioza IgM met. Western-blot85,00 zł.2
135.Bruceloza IgG65,00 zł.10
136.Bruceloza IgM65,00 zł.10
137.C1 inchibitor, aktywność130,00 zł.17
138.C1 inchibitor, stężenie190,00 zł.13
139.CA 15-341,00 zł.1
140.CA72-4115,00 zł.5
141.Ceruloplazmina45,00 zł.4
142.Chlamydia pneumonia IgA45,00 zł.6
143.Chlamydia pneumonia IgG45,00 zł.4
144.Chlamydia pneumonia IgM45,00 zł.4
145.Chlamydia trachomatis IgA45,00 zł.6
146.Chlamydia trachomatis IgG45,00 zł.4
147.Chlamydia trachomatis IgM45,00 zł.4
148.Cholinoesteraza9,00 zł.1
149.Chromogranina A105,00 zł.14
150.CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo220,00 zł.10
151.CMV (Cytomegalovirus) IgG34,00 zł.1
152.CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność100,00 zł.2
153.CMV (Cytomegalovirus) IgM34,00 zł.1
154.CMV DNA (Cytomegalovirus) met. Real time PCR, ilościowo290,00 zł.10
155.CMV DNA (Cytomegalovirus) met. Real time PCR, jakościowo220,00 zł.10
156.C-peptyd36,00 zł.1
157.C-telopeptyd kolagenu typu I100,00 zł.10
158.Cyfra21-190,00 zł.5
159.Cyklosporyna A, ilościowo155,00 zł.4
160.Cystatyna C60,00 zł.1
161.Czynnik krzepniecia II aktywnosc100,00 zł.Do 30
162.Czynnik krzepniecia IX aktywnosc100,00 zł.Do 30
163.Czynnik krzepniecia V aktywnosc100,00 zł.Do 30
164.Czynnik krzepniecia VII aktywnosc100,00 zł.Do 30
165.Czynnik krzepniecia VIII aktywnosc100,00 zł.Do 30
166.Czynnik krzepniecia XI aktywnosc100,00 zł.Do 30
167.Czynnik krzepniecia XII aktywnosc100,00 zł.Do 30
168.Czynnik V Leiden [met.PCR]210,00 zł.15
169.Czynnik Von Willebranda95,00 zł8
170.DHEA34,00 zł.5
171.DHEA S0435,00 zł.1
172.Digoksyna, ilościowo40,00 zł.1
173.Dopełniacz, składnik C-3c55,00 zł.5
174.Dopełniacz, składnik C-455,00 zł.5
175.EBV (Epstein-Barr virus) IgG60,00 zł.3
176.EBV (Epstein-Barr virus) IgM60,00 zł.3
177.EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. Rael time PCR, ilościowo410,00 zł.10
178.EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. Rael time PCR, jakościowo260,00 zł.10
179.Elastaza trzustkowa w kale180,00 zł.22
180.Erytropoetyna30,00 zł.3
181.Estradiol21,00 zł.1
182.Estriol wolny30,00 zł.1
183.Fenobarbital, ilościowo130,00 zł.4
184.Fenytoina, ilościowo78,00 zł1
185.Ferrytyna12,00 zł.1
186.Fosfataza kwaśna10,00 zł.1
187.Fosfataza zasadowa izoenzym kostny20,00 zł.4
188.Fruktozamina55,00 zł14
189.FSH18,00 zł.1
190.Gastryna65,00 zł.1
191.Gentamycyna, ilościowo105,00 zł.5
192.Giardia lamblia IgM I IgG w surowicy met. IIF140,00 zł.7
193.Haptoglobina40,00 zł.4
194.HAV przeciwciała całkowite65,00 zł.5
195.HAV przeciwciała IgM63,00 zł.2
196.HBc przeciwciała całkowite42,00 zł.2
197.HBc przeciwciała IgM42,00 zł.3
198.HBe antygen42,00 zł.2
199.HBe przeciwciała42,00 zł.2
200.HBs antygen, test potwierdzenia78,00 zł.5
201.HBV met. PCR, ilościowo205,00 zł.10
202.HBV met. PCR, jakościowo185,00 zł.12
203.HCV met PCR, ilościowo205,00 zł.10
204.HCV met. PCR, genotypowanie310,00 zł.15
205.HCV met. PCR, jakościowo185,00 zł.10
206.HCV przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot290,00 zł.9
207.HE450,00 zł.1
208.Helicobacter pylori IgA55,00 zł.8
209.Helicobacter pylori IgG36,00 zł.1
210.HIV 1 RNA met. Real time RT-PCR, ilościowo320,00 zł.15
211.HLA-B27150,00 zł.15
212.Homocysteina46,00 zł.1
213.Hormon wzrostu34,00 zł.1
214.IA2, p/c. p. fosfatazie tyrozynowej100,00 zł.25
215.IgA20,00 zł.1
216.IgE całkowite30,00 zł.1
217.IgE sp. E82 – naskórek królika40,00 zł.1
218.IgE sp. F27 – wołowina40,00 zł.1
219.IgE sp. C204 – amoxycylina40,00 zł.1
220.IgE sp. E1 – naskórek i łupież kota40,00 zł.1
221.IgE sp. E2 – naskórek psa40,00 zł.1
222.IgE sp. E201 – pióra kanarka40,00 zł.1
223.IgE sp. E3 – łupież konia40,00 zł.1
224.IgE sp. E5 – łupież psa40,00 zł.3
225.IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej40,00 zł.1
226.IgE sp. E7 – odchody gołębia40,00 zł.1
227.IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi)40,00 zł.1
228.IgE sp. E78 – pióra papużki falistej40,00 zł.1
229.IgE sp. E81 – naskórek owcy40,00 zł.1
230.IgE sp. E84 – naskórek chomika40,00 zł.1
231.IgE sp. E86 – pióra kaczki40,00 zł.1
232.IgE sp. F1 – białko jaja40,00 zł.1
233.IgE sp. F105 – czekolada40,00 zł.1
234.IgE sp. F11 – gryka40,00 zł.1
235.IgE sp. F12 – groch40,00 zł.1
236.IgE sp. F13 – orzech ziemny40,00 zł.1
237.IgE sp. F15 – fasola40,00 zł.1
238.IgE sp. F17 – orzech leszczyny40,00 zł.1
239.IgE sp. F2 – mleko krowie40,00 zł.1
240.IgE sp. F20 – migdały40,00 zł.3
241.IgE sp. F221 – kawa40,00 zł.1
242.IgE sp. F237 – morela40,00 zł.3
243.IgE sp. F24 – krewetka40,00 zł.3
244.IgE sp. F244 – ogórek40,00 zł.1
245.IgE sp. F245 – jajko całe40,00 zł.1
246.IgE sp. F25 – pomidor40,00 zł.1
247.IgE sp. F256 – orzech włoski40,00 zł.1
248.IgE sp. F259 – winogrono40,00 zł.3
249.IgE sp. F277 – koperek40,00 zł.1
250.IgE sp. F280 – pieprz czarny40,00 zł.1
251.IgE sp. F284 – indyk40,00 zł.1
252.IgE sp. F3 – dorsz40,00 zł.1
253.IgE sp. F31 – marchew40,00 zł.1
254.IgE sp. F33 – pomarańcza40,00 zł.1
255.IgE sp. F35 – ziemniak40,00 zł.1
256.IgE sp. F360 – jogurt40,00 zł.3
257.IgE sp. F4 – pszenica40,00 zł.1
258.IgE sp. F40 – tuńczyk40,00 zł.1
259.IgE sp. F403 – drożdże browarnicze40,00 zł.1
260.IgE sp. F44- truskawka40,00 zł.1
261.IgE sp. F48 – cebula40,00 zł.1
262.IgE sp. F49 – jabłko40,00 zł.1
263.IgE sp. F5 – żyto40,00 zł.1
264.IgE sp. F6 – jęczmień40,00 zł.1
265.IgE sp. F7 – owies40,00 zł.1
266.IgE sp. F75 – żółtko jajka40,00 zł.1
267.IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina40,00 zł.1
268.IgE sp. F77 – beta laktoglobulina40,00 zł.1
269.IgE sp. F78 – kazeina40,00 zł.1
270.IgE sp. F79 – gluten (gliadyna)40,00 zł.1
271.IgE sp. F8 – kukurydza40,00 zł.1
272.IgE sp. F81 – ser cheddar40,00 zł.1
273.IgE sp. F83 – kurczak40,00 zł.1
274.IgE sp. F84 – kiwi40,00 zł.1
275.IgE sp. F85 – seler40,00 zł.1
276.IgE sp. F86 – pietruszka40,00 zł.1
277.IgE sp. F88 – baranina40,00 zł.1
278.IgE sp. F89 – gorczyca (biała i czarna)40,00 zł.1
279.IgE sp. F9 – ryż40,00 zł.1
280.IgE sp. F92 – banan40,00 zł.1
281.IgE sp. F93 – kakao40,00 zł.1
282.IgE sp. F94 – gruszka40,00 zł.1
283.IgE sp. G12 – żyto (pyłki)40,00 zł.1
284.IgE sp. G3 – kupkówka pospolita40,00 zł.1
285.IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa40,00 zł.1
286.IgE sp. G6 – tymotka łąkowa40,00 zł.1
287.IgE sp. H1 – mieszanka kurzu domowego (Greer)40,00 zł.1
288.IgE sp. I1 – jad pszczoły40,00 zł.1
289.IgE sp. I3 – jad osy40,00 zł.1
290.IgE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego40,00 zł.1
291.IgE sp. I6 – karaluch – prusak40,00 zł.1
292.IgE sp. I71 – jad komara40,00 zł.1
293.IgE sp. I73 – Ochotka piórkowa (Chironomus plumosus)40,00 zł.1
294.IgE sp. K20 – wełna40,00 zł.1
295.IgE sp. K74 – jedwab40,00 zł.3
296.IgE sp. K80 formaldehyd40,00 zł.5
297.IgE sp. K82 – latex40,00 zł.1
298.IgE sp. M1 – pleśń Penicillium notatum40,00 zł.1
299.IgE sp. M2 – pleśń Cladosporium herbarium40,00 zł.1
300.IgE sp. M3 – pleśń Aspergillus fumigatus40,00 zł.1
301.IgE sp. M4 – pleśń Mucor racemosus40,00 zł.1
302.IgE sp. M5 – pleśń Candida albicans40,00 zł.1
303.IgE sp. M6 – pleśń Alternaria tenis40,00 zł.1
304.IgE sp. P1 – glista ludzka40,00 zł.1
305.IgE sp. T12 – wierzba40,00 zł.1
306.IgE sp. T14 topola40,00 zł.1
307.IgE sp. T2 – olcha40,00 zł.1
308.IgE sp. T3 – brzoza40,00 zł.1
309.IgE sp. T4 – leszczyna40,00 zł.1
310.IgE sp. W10 – komosa biała40,00 zł.1
311.IgE sp. W6 – bylica pospolita40,00 zł.1
312.IgE sp. W9 – babka lancetowata40,00 zł.1
313.IgE sp.F14 – soja40,00 zł.1
314.IgE sp.F26 – wieprzowina40,00 zł.1
315.IgE sp.O1 – bawełna40,00 zł.1
316.IGF-1115,00 zł.1
317.IGF-BP390,00 zł.4
318.IgG20,00 zł.1
319.IgM20,00 zł.1
320.Immunofiksacja (A, G, M, ĸ, λ)190,00 zł.8
321.Immunofiksacja (A, G, M, ĸ, λ) w moczu190,00 zł.8
322.Immunoglobulina IgG, IgM, IgA58,00 zł.1
323.Inhibina B180,00 zł.14
324.Insulina30,00 zł.1
325.Insulina po obciążeniu 75g glukozy (0,1)60,00 zł.1
326.Insulina po obciążeniu 75g glukozy (0,1,2)90,00 zł.1
327.Kalcytonina40,00 zł.1
328.Kalprotektyna w kale met. ELISA125,00 zł.7
329.Kał-G.lamblia met. ELISA24,00 zł.Do 10
330.Kał-nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)130,00 zł.Do 10
331.Kał-resztki pokarmowe10,00 zł.Do 10
332.Kał-rota i adenowirusy35,00 zł.3
333.Karbamazepina, ilościowo40,00 zł.1
334.Karboksyhemoglobina, ilościowo52,00 zł.1
335.Kiła (Treponema pallidum), test potwierdzenia105,00 zł.7
336.Koenzym Q10 (ubichinon)160,00 zł.7
337.Kortyzol26,00 zł.1
338.Kortyzol w DZM50,00 zł.1
339.Krztusiec (Bordatella pertussis) IgA40,00 zł.5
340.Krztusiec (Bordatella pertussis) IgG40,00 zł.5
341.Krztusiec (Bordatella pertussis) IgM40,00 zł.5
342.Kwas foliowy25,00 zł.1
343.Kwas metylomalonowy (MMA)300,00 zł.40
344.Kwasy żółciowe całkowite102,00 zł.4
345.Kwas walproinowy, ilościowo40,00 zł.1
346.Laktoferyna w kale met ELISA200,00 zł.Do 34
347.Leptyna100,00 zł.10
348.LH18,00 zł.1
349.Lipaza20,00 zł.1
350.Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny190,00 zł.9
351.Listeria monocytogenes52,00 zł.15
352.Lit, ilościowo40,00 zł.1
353.Makroprolaktyna100,00 zł.9
354.Methemoglobina ilościowo69,00 zł.1
355.Mioglobina35,00 zł.1
356.Mononukleoza zakaźna, jakościowo30,00 zł.1
357.Mycoplasma pneumonia IgA65,00 zł.8
358.Mycoplasma pneumonia IgG45,00 zł.4
359.Mycoplasma pneumonia IgM45,00 zł.4
360.Narkotyki panel w moczu (amfetamina, kanabinoidy, extasy, morfina+opiaty, benzodiazepiny, barbiturany)130,00 zł.5
361.Noradrenalina130,00 zł.14
362.NSE110,00 zł.1
363.NT-pro-BNP85,00 zł.4
364.Odra (Morbillia virus) IgG75,00 zł.5
365.Odra (Morbillia virus) IgM75,00 zł.5
366.Opornosc na aktywność białka C105,00 zł.9
367.Ospa (Varicella zoster virus) IgG92,00 zł.5
368.Ospa (Varicella zoster virus) IgM92,00 zł.5
369.Osteokalcyna40,00 zł.1
370.P/C onkoneuronalne met.IIF280,00 zł.21
371.P/c. p. antygenom jajnika met. IIF140,00 zł.14
372.P/c. p. antygenom łożyska met. IIF105,00 zł.10
373.P/c. p. błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. Płucnych (zesp. Goodpasture’a) met. IIF105,00 zł.20
374.P/c. p. błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) met. IIF95,00 zł.20
375.P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF90,00 zł.4
376.P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA69,00 zł.5
377.P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF125,00 zł.5
378.P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF69,00 zł.5
379.P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF69,00 zł.5
380.P/c. p. endomysium i gliadynie i kl. IgA (łącznie) met. IIF95,00 zł.5
381.P/c. p. endomysium i gliadynie i kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF155,00 zł.5
382.P/c. p. endomysium i gliadynie i kl. IgG (łącznie) met. IIF95,00 zł.5
383.P/c. p. endomysium, retikulinie I gliadynie IgA138,00 zł.7
384.P/c. p. endomysium, retikulinie I gliadynie IgA i IgG (łącznie)208,00 zł.7
385.P/c. p. endomysium, retikulinie I gliadynie IgG138,00 zł.7
386.P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG240,00 zł.13
387.P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM240,00 zł.13
388.P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF125,00 zł.5
389.P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF69,00 zł.5
390.P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF69,00 zł.5
391.P/c. p. gliście ludzkiej IgG68,00 zł.3
392.P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF70,00 zł.24
393.P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA125,00 zł.3
394.P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA68,00 zł.3
395.P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA68,00 zł.3
396.P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF130,00 zł.13
397.P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF105,00 zł.20
398.P/c. p. komórkom śródbłonka met. IIF130,00 zł.15
399.P/c. p. korze nadnerczy met. IIF100,00 zł.20
400.P/c. p. mieloperoksydazie w kl. IgG met. ELISA115,00 zł.5
401.P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF100,00 zł.23
402.P/c. p. plemnikom met. IIF80,00 zł.3
403.P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF130,00 zł.10
404.P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF77,00 zł.10
405.P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF77,00 zł.10
406.P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA170,00 zł.2
407.P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA87,00 zł.2
408.P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA87,00 zł.2
409.P/c. p. wyspom trust.,kom. Zewnątrzwydzielniczym trzustki i kom. Kubkowatym jelit met. IIF130,00 zł.20
410.P/c. p.beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA130,00 zł.7
411.P/c. p.beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA85,00 zł.7
412.P/c. p.beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA85,00 zł.7
413.P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met IIF130,00 zł.7
414.P/c. przeciwpłytkowe w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA850,00 zł.12
415.P/c.p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG, met. IIF90,00 zł.8
416.Panel – jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka)100,00 zł.8
417.Panel alergenów – mieszany (pediatryczny)170,00 zł.8
418.Panel alergenów oddechowych170,00 zł.8
419.Panel alergenów pokarmowych170,00 zł.8
420.Panel atopowy (20 alergenów)170,00 zł.4
421.Panel atopowy (30 alergenów)180,00 zł.8
422.Panel mleko krowie plus glutem110,00 zł.10
423.Panel oddechowy EUROLINE – 21 alergenów170,00 zł.2
424.Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)120,00 zł.12
425.Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)120,00 zł.12
426.Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów)120,00 zł.12
427.Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)120,00 zł.12
428.Panel pediatryczny EUROLINE (28 alergenów)170,00 zł.2
429.Panel pokarmowy EUROLINE – 21 alergenów170,00 zł.2
430.Panel pokarmowy, mąka, mięso (10 alergenów)120,00 zł.12
431.Panel pokarmowy, nabiał, orzechy (10 alergenów)120,00 zł.12
432.Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)120,00 zł.12
433.Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)120,00 zł.12
434.PAPP-A40,00 zł.1
435.PAPP-A (KRYPTOR)100,00 zł.do 4
436.Paracetamol, ilościowo60,00 zł.5
437.Parathormon (intact)30,00 zł.1
438.PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu235,00 zł.7
439.PPJ dsDNA met. IIF60,00 zł.4
440.PPJ p. centromerom (ACA) met. ELISA105,00 zł.5
441.Progesteron21,00 zł.1
442.Prokalcytonina, ilościowo80,00 zł.1
443.Proteinogram17,00 zł.3
444.Proteinogram białek moczu125,00 zł.10
445.PSA wolny30,00 zł.1
446.Rak piersi i/lub jajnika panel podstawowych mutacji BRCA1 ,BRCA2 ,PALB2720,00 zł.16
447.Rak piersi i/lub jajnika-badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1360,00 zł.16
448.Rak piersi i/lub jajnika-badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2350,00 zł.16
449.Rak piersi i/lub jajnika-panel podstawowych mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2520,00 zł.16
450.Reaktywne zapalenie stawów (ReA) panel diagnostyczny IgG met IIF135,00 zł.10
451.Retikulocyty-analiza met. automatyczną8,00 zł.1
452.RSV (Respiratory syncytial virus), antygen70,00 zł.2
453.RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF80,00 zł.10
454.RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF80,00 zł.10
455.S100115,00 zł.5
456.Salicylany, ilościowo50,00 zł.3
457.Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)200,00 zł.16
458.SARS CoV2 met. PCR299,00 zł.1
459.SCC-Ag105,00 zł.5
460.Serotonina77,00 zł.15
461.Serotonina w DZM77,00 zł.15
462.SHBG33,00 zł.1
463.SLE, półilościowo50,00 zł.3
464.Świnka (Myxovirus parptitis) IgG58,00 zł.10
465.Świnka (Myxovirus parptitis) IgM58,00 zł.10
466.T318,00 zł.1
467.T418,00 zł.1
468.Takrolimus, ilościowo200,00 zł.4
469.Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA78,00 zł.5
470.Teofilina, ilościowo76,00 zł.4
471.Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2310,00 zł.7
472.Testosteron19,00 zł.1
473.Testosteron wolny44,00 zł.1
474.TIBC15,00 zł.1
475.Toksokaroza (Toxocara canis) IgG75,00 zł.4
476.Toksoplazma IgA65,00 zł.1
477.Toksoplazmoza IgG awidność125,00 zł.1
478.Toxoplasma gonidii DNA met. Real time RT-PCR, jakościowo300,00 zł.15
479.TPS55,00 zł.10
480.TRAB – p/c p. receptorom TSH59,00 zł.1
481.Transferyna23,00 zł.1
482.Tyreoglobulina37,00 zł.3
483.UIBC15,00 zł.1
484.Witamina B1225,00 zł.1
485.Witamina D3 1,25(OH)2290,00 zł.7
486.Witamina D3 metabolit 25(OH)50,00 zł.1
487.Włośnica (Trichinella spiralis) IgG190,00 zł.14
488.Wolne kwasy tłuszczowe130,00 zł.Do 20
489.β-HCG wolne40,00 zł.1
490.β-HCG wolne (KRYPTOR)100,00 zł.Do 4
Pracownia Diagnostyki Obrazowej i USG
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Obszar obrazowania:Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IV
zatoki,
kość nosowa,
bark AP,
palce dłoni i stóp,
boczne klatki piersiowej,
obie dłonie AP,
kości stawów w jednej projekcji,
kręgosłup w jednej projekcji
kości stawów mniejszych AP i boczne: dłoni, nadgarstka, stawu łokciowego, stawu skokowego
kości stawów w dwóch projekcjach,
podudzie,
kolano,
stawy biodrowe AP,
żebra AP,
klatka piersiowa AP-PA,
czaszka,
kręgi szyjne AP i bok,
jama brzuszna AP
jeden staw kolanowy na stojąco
kości stawów piętowych boczne
stopy AP i boczne przedramię AP i bok
klatka piersiowa AP i boczne,
kręgosłup piersiowy,
kręgosłup lędźwiowy,
stawy biodrowe AP i osiowe,
czaszka trzy projekcje,
czynnościowe kręgosłupa,
oba stawy kolanowe,
porównawcze stawów,
stawu barkowego AP osiowe lub Y
kości stawów w trzech projekcjach
Oba kolana na stojąco
Przełyk z kontrastem
Cena* podstawowa:75,00 zł.90,00 zł.105,00 zł.130 zł.
Cena* dla podmiotów z umową:50,00 zł.65,00 zł.80,00 zł.100 zł.
Czynności dodatkowe:nagranie dodatkowej płyty CD z wynikiem badań15,00 zł.
*Podane ceny dotyczą pojedynczego zdjęcia z opisem, nagranie płyty CD z wynikami wliczone w cenę.
L.P.Nazwa świadczenia medycznegoCena brutto
PRACOWNIA USG
1.USG brzucha180,00 zł.
2.USG tarczycy180,00 zł.
3.USG węzłów chłonnych180,00 zł.
4.USG ślinianek180,00 zł.
5.USG zmian podskórnych180,00 zł.
6.USG doppler tętnic dogłowowych (szyjnych i kręgowych)240, 00 zł.
7.USG doppler żył kończyny dolnej (jedna noga)200, 00 zł.
8.USG doppler tętnic kończyny dolnej (jedna noga)200, 00 zł.
9.USG doppler żył kończyny górnej (jedna ręka)200, 00 zł.
10.USG doppler tętnic kończyny górnej (jedna ręka)200, 00 zł.
11.USG doppler żył kończyn dolnych (obie nogi)320,00 zł.
12.USG doppler tętnic kończyn dolnych (obie nogi)320,00 zł.
13.USG doppler żył kończyn górnych (obie ręce)250,00 zł.
14.USG doppler tętnic kończyn górnych (obie ręce)250,00 zł.
15.USG piersi200,00 zł.
16.USG piersi i węzłów chłonnych250,00 zł.
17.USG nadgarstka pod kątem zespołu cieśni nadgarstka (jedna ręka)200,00 zł.
18.USG nadgarstków pod kątem zespołu cieśni nadgarstka (obie ręce)250,00 zł.
19.USG nerek180,00 zł.
20.USG pęcherza moczowego180,00 zł.
21.USG układu moczowego180,00 zł.
22.USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej180,00 zł.
23.USG prostaty przez powłoki brzuszne180,00 zł.
24.USG tkanek miękkich180,00 zł
Inne
L. P.Nazwa świadczenia medycznegoCena brutto
ZAKŁAD PRZECHOWYWANIA ZWŁOK
1.Przechowywanie zwłok – każda rozpoczęta doba54,00 zł.
2.Przechowywanie zwłok z oddziałów Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju Sp. z o. o. powyżej 72 h – każda rozpoczęta doba92,00 zł.
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
3.Odpis lub wyciąg z dokumentacji medycznej (1 strona)10,40 zł.
4.Kopia dokumentacji medycznej (1 strona)0,36 zł.
5.Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych2,80 zł.

obowiązuje od 01.07.2023

Skip to content