• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Wykaz Usług

Wykaz Usług
świadczonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych pionu działalności medycznej
Spółki „Szpital Miejski w Rabce – Zdroju”


Misją Spółki „Szpital Miejski w Rabce Zdroju” jest:

SKUTECZNE LECZENIE, PROFESJONALNA OPIEKA

Aby zrealizować swoją misję Spółka wykonuje na rzecz Pacjentów usługi w następujących obszarach:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 • diagnostyka laboratoryjna oraz obrazowa (RTG);
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia;
 • leczenie objawów somatycznych;
 • opiekę psychologiczną nad Pacjentem i jego rodziną;
 • opieka duszpasterska;
 • rehabilitacja;
 • zapobieganie powikłaniom;
 • żywienie Pacjentów Szpitala, realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; rodzajem diety oraz zasadami podaży diety.

Świadczenia medyczne w Spółce „Szpital Miejski w Rabce – Zdroju” realizowane są przez następujące Komórki Organizacyjne:

Oddziały Szpitalne

Izba Przyjęć

Do zadań Izby Przyjęć należy przyjmowanie do szpitala Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego, oraz udzielanie pomocy doraźnej pacjentom nie zakwalifikowanym do leczenia szpitalnego w następującym zakresie:

 • ocena stanu pacjenta (triage),
 • podstawowa diagnostyka (badania laboratoryjne – pakiet podstawowy, EKG, RTG),
 • unieruchomienie urazów,
 • chirurgiczne zaopatrywanie ran,
 • porady lekarskie,
 • opieka pielęgniarska,
 • farmakoterapia.

Oddział Wewnętrzny

Oddział Wewnętrzny sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną nad pacjentami przyjmowanymi do diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych z zakresu kardiologii nefrologii diabetologii a także chorób układu oddechowego oraz pokarmowego.

 • diagnostyka chorób serca i krążenia
  • EKG,
  • Echo serca,
  • próby wysiłkowe,
  • badania 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera
  • 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM)
 • diagnostyka chorób układu pokarmowego
  • USG;
  • Gastroskopia;
  • Kolonoskopia;
 • leczenie chorób internistycznych, zwłaszcza układu sercowo – naczyniowego, schorzeń pulmonologicznych, gastroenterologicznych, nefrologicznych, endokrynologicznych, cukrzycy;
 • Promocja zdrowia i profilaktyka schorzeń kardiologicznych, nefrologicznych, cukrzycy, otyłości, przewlekłej choroby nerek

Oddział Chirurgii Ogólnej – Hospitalizacja Planowa + Blok Operacyjny

Oddział Chirurgii Ogólnej Hospitalizacji Planowej i Bloku Operacyjnego sprawują wielodyscyplinarną opiekę medyczną nad pacjentami przyjmowani do planowych zabiegów operacyjnych i badań endoskopowych. W/w Oddziały obejmują leczeniem i opieką pacjentów dorosłych i realizują następujące usługi następującymi schorzeniami:

 • Laparoskopowe operacje pęcherzyka żółciowego,
 • operacje przepuklin z użyciem materiałów sztucznych ( siatki prolenowe),
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • operacje w zakresie chorób odbytu ( guzki krwawnicze, przetoki, szczeliny, ropnie, polipy, kłykciny),
 • operacje usunięcia torbieli pilonidalnej
 • dermatochirurgia,
 • chirurgia piersi
 • operacje w zakresie ortopedii (m. in. artroskopie, zespół cieśni nadgarstka, przykurcz Dupuytrena, resekcje, usuwanie materiałów zespalających)
 • wykonywanie znieczuleń ogólnych i/lub przewodowych do zabiegów operacyjnych, również w celach diagnostycznych ( kolonoskopia i gastroskopia) dorosłych
 • leczenie ran przewlekłych
 • leczenie bólu niezależnie od przyczyny, szczególnie ostrego bólu pooperacyjnego
 • endoskopie

Do dyspozycji Bloku Operacyjnego jest sprzęt laparoskopowy artroskopowy, endoskopowy i elektrochirurgiczny umożliwiający m. in.:

 • Artroskopie
 • Laparoskopie
 • Gastroskopie – z pobraniem materiału do badania histopatologicznego ( mikroskopowego) oraz testy ureazowe (na obecność bakterii Helicobacter pylori). Jest to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego.
 • Kolonoskopie – z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, lokalizacja zmian (uchyłki, stany zapalne, polipy, guzy, zwężenia). W czasie zabiegu może być wykonana endoskopowa polipektomia. Badanie kolonoskopowe obejmuje badanie całego odcinka jelita grubego.


Opieka Długoterminowa

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej sprawuje wszechstronną wielodyscyplinarną całościową opiekę medyczną, nad chorymi z zaawansowanymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi ograniczającymi życie schorzeniami. Opieka w Oddziale Medycyny Paliatywnej jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Oddział obejmuje leczeniem i opieką pacjentów dorosłych z następującymi schorzeniami:

 • zaawansowany proces nowotworowy;
 • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego;
 • choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności HIV;
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy;
 • zaawansowane kardiomiopatie;
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej;
 • owrzodzenie odleżynowe;
 • stwardnienie rozsiane;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zapewnia kompleksową długotrwałą opiekę dla osób obłożnie i przewlekle chorych, niewymagających hospitalizacji u których występują istotne deficyty w samodzielności i którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Oddział zapewnia opiekę także dla pacjentów z niewydolnością oddechową – wentylowanych mechanicznie.


Diagnostyka

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej realizuje szeroki wachlarz badań z zakresu:

 • hematologii (morfologia krwi z rozmazem automatycznym (26 parametrów), Rozmaz krwi manualny, retikulocyty, OB.)
 • Badania układu krzepnięcia (PT – czas protrombinowy (sek, %, INR), aPTT – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, Fibrynogen, D-Dimery, Płytki krwi (w cenie morfologii), EDTA, Płytki krwi – ThromboExact)
 • Badania z zakresu analityki ogólnej (Mocz badanie ogólne (z mikroskopową analizą osadu), Kał – pasożyty, Kał – krew utajona, Próba ciążowa – test jakościowy (mocz lub krew), Białko w moczu – ilościowo, Badania biochemiczne, Amylaza (we krwi lub w moczu),Glukoza, Krzywa cukrowa – test obciążenia glukozą 75g (2-punktowy; 3-punktowy – ciężarne), Hemoglobina glikowana HbA1c, Cholesterol całkowity, HDL – cholesterol (pomiar ilościowy, test IV gen), LDL – cholesterol (pomiar ilościowy, test III gen), Trójglicerydy, Lipidogram (cholesterol całk.+ HDL + trójglicerydy+ LDL), Kreatynina (wraz z e-GFR), Klirens kreatyniny (zbiórka dobowa moczu), GFR współczynnik przesączania kłębuszkowego bez zbiórki dobowej moczu, do wyliczenia potrzebne oznaczenie kreatyniny i waga pacjenta, Mocznik, Kwas moczowy, Bilirubina całkowita, Białko całkowite, Albumina, AsAT (transaminaza asparaginianowa), AlAT (transaminaza alaninowa), CK (kinaza kreatynowa), CK-MB (kinaza kreatynowa – izoenzym MB), Troponina T hs – pomiar ilościowy, CRP – pomiar ilościowy, ASO Latex – oznaczenie jakościowe, ASO – oznaczenie ilościowe, RF Latex – oznaczenie jakościowe, RF – oznaczenie ilościowe, ALP (fosfataza alkaliczna), LDH (dehydrogenaza mleczanowa), GGTP (ɤ-glutamylotranspeptydaza), Żelazo, Magnez, Fosforany (we krwi lub w moczu ze zbiórki dobowej), Wapń całkowity (we krwi lub w moczu ze zbiórki dobowej), Jonogram (Na+, K+), Jonogram (Na+,K+,Cl+), Etanol)
 • Diagnostyka zakażeń (HBsAg, Poziom przeciwciał anty-HBs (oznaczenie ilościowe), Anty-HIV1/2 (antygen+przeciwciała), Anty-HCV (przeciwciała), Anty-SARS-CoV2 – miano przeciwciał do białka S, Toxoplazmoza – p/ciala IgM, Toxoplazmoza – p/ciała IgG, Rubella – p/ciala IgM, Rubella – p/ciała IgG, Helicobacter pylori (antygen w kale) – test jakościowy, Helicobacter pylori (przeciwciała w surowicy) – test jakościowy, SARS-CoV2 Ag, SARS-CoV2 Ag + Influenza A/B (COVID + GRYPA))
 • Badania immunochemiczne (TSH IIIgen, FT4 IIIgen, FT3 IIIgen, Beta-HCG oznaczenie ilościowe, Prolaktyna, PSA całkowite, Marker CA 19-9, Marker CA 125, Marker CEA, Witamina D total (D2+D3))
 • Badania serologiczne (Grupa krwi, Pośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa), WR – odczyn Wassermana / USR)

Ponadto w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej jest pobierany szereg badań wykonywanych w laboratorium zewnętrznym

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Wykonuje zdjęcia RTG układu kostno – stawowego, zatok, jamy brzusznej, klatki piersiowej (płuc).

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
 • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Skip to content