• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Wykonuje zdjęcia RTG układu kostno – stawowego, zatok, jamy brzusznej, klatki piersiowej (płuc).

Osoba odpowiedzialna:

 • Dominika Niemiec

Lokalizacja:

 • Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe, ul. Dietla 5, Rabka-Zdrój

Telefony pracowni:

 • Pracownia: 18 26 85 741
Przygotowanie do badań RTG jamy brzusznej, odcinka lędźwiowo-krzyżowego oraz miednicy

Badanie RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego jest jednym z nielicznych badań radiologicznych wymagających odpowiedniego przygotowania:

 • 2 dni przed badaniem dieta lekkostrawna oraz Espumisan (3x po 2 kapsułki),
 • w dniu poprzedzającym badanie należy spożywać jedynie pokarmy płynne, nie zawierające błonnika tzn. unikać świeżych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa. Na noc należy przyjąć środki przeczyszczające,
 • na badanie należy przyjść po wypróżnieniu.
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Szpital Miejski w Rabce – Zdroju sp. z o.o.
ul. Słoneczna 3
34-700 Rabka – Zdrój

Podstawa prawna. Art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941, z późn. zm.)

W Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące – stacjonarny i przewoźny aparaty rentgenodiagnostyczne
 • uruchamianiu medycznych pracowni rentgenowskich, w których są stosowane źródła promieniowania jonizującego, aparaty wytwarzające promieniowanie X

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg:

 • Dla stacjonarnego aparatu Shimadzu UD-150L-40E, Decyzja MPWIS nr 1/4/11 oraz 2/7/11
 • Dla przewoźnego aparatu Siemens Polymobil III, Decyzja MPWIS nr 2/53/2019

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii „B” narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Prezes Zarządu spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” zapewnia, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywana jest zgodnie z zasadą optymalizacji, która zakłada, że – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnym stanie wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia są jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego są możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w roku 2023 nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane żadne substancje promieniotwórcze.

Cennik
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Obszar obrazowania:Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IV
zatoki,
kość nosowa,
bark AP,
palce dłoni i stóp,
boczne klatki piersiowej,
obie dłonie AP,
kości stawów w jednej projekcji,
kręgosłup w jednej projekcji,
kości stawów mniejszych AP i boczne:
dłoni, nadgarstka, stawu łokciowego, stawu skokowego
kości stawów w dwóch projekcjach,
podudzie,
kolano,
stawy biodrowe AP,
żebra AP,
klatka piersiowa AP-PA,
czaszka,
kręgi szyjne AP i bok,
jama brzuszna AP
jeden staw kolanowy na stojąco
kości stawów piętowych boczne
stopy AP i boczne przedramię AP i bok
klatka piersiowa AP i boczne,
kręgosłup piersiowy,
kręgosłup lędźwiowy,
stawy biodrowe AP i osiowe,
czaszka trzy projekcje,
czynnościowe kręgosłupa,
oba stawy kolanowe,
porównawcze stawów,
stawu barkowego AP osiowe lub Y
kości stawów w trzech projekcjach
*Oba kolana na stojąco
*Przełyk z kontrastem
Cena* podstawowa:75,00 zł.90,00 zł.105,00 zł.130 zł.
Cena* dla podmiotów z umową:50,00 zł.65,00 zł.80,00 zł.100 zł.
Czynności dodatkowe:nagranie dodatkowej płyty CD z wynikiem badań15,00 zł.
*Podane ceny dotyczą pojedynczego zdjęcia z opisem, nagranie płyty CD z wynikami wliczone w cenę.
L.P.Nazwa świadczenia medycznegoCena brutto
PRACOWNIA USG
1.USG brzucha180,00 zł.
2.USG tarczycy180,00 zł.
3.USG węzłów chłonnych180,00 zł.
4.USG ślinianek180,00 zł.
5.USG zmian podskórnych180,00 zł.
6.USG doppler tętnic dogłowowych (szyjnych i kręgowych)240, 00 zł.
7.USG doppler żył kończyny dolnej (jedna noga)200, 00 zł.
8.USG doppler tętnic kończyny dolnej (jedna noga)200, 00 zł.
9.USG doppler żył kończyny górnej (jedna ręka)200, 00 zł.
10.USG doppler tętnic kończyny górnej (jedna ręka)200, 00 zł.
11.USG doppler żył kończyn dolnych (obie nogi)320,00 zł.
12.USG doppler tętnic kończyn dolnych (obie nogi)320,00 zł.
13.USG doppler żył kończyn górnych (obie ręce)250,00 zł.
14.USG doppler tętnic kończyn górnych (obie ręce)250,00 zł.
15.USG piersi200,00 zł.
16.USG piersi i węzłów chłonnych250,00 zł.
17.USG nadgarstka pod kątem zespołu cieśni nadgarstka (jedna ręka)200,00 zł.
18.USG nadgarstków pod kątem zespołu cieśni nadgarstka (obie ręce)250,00 zł.
19.USG nerek180,00 zł.
20.USG pęcherza moczowego180,00 zł.
21.USG układu moczowego180,00 zł.
22.USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej180,00 zł.
23.USG prostaty przez powłoki brzuszne180,00 zł.
24.USG tkanek miękkich180,00 zł
Skip to content