• 18 26 76 040
  • sekretariat@szpitalrabka.pl
  • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Wniosek O Udostępnienie Dokumentacji Medycznej

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 17 ze zm.), w szczególności art. 23 i art. 26, dokumentację medyczną udostępnia się:

  • pacjentowi,
  • jego przedstawicielowi ustawowemu,
  • upoważnionej przez pacjenta osobie.

Chcąc uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej, należy wypełnić Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, a następnie dostarczyć elektronicznie na adres sekretariat@szpitalrabka.pl lub papierowo na adres Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o. ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój.

Dokumentacja medyczna zostanie udostępniona w formie poświadczonej kserokopii.

Skip to content