• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej realizuje szeroki wachlarz badań z zakresu:

 • hematologii (morfologia krwi z rozmazem automatycznym (26 parametrów), Rozmaz krwi manualny, retikulocyty, OB.)
 • Badania układu krzepnięcia (PT – czas protrombinowy (sek, %, INR), aPTT – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, Fibrynogen, D-Dimery, Płytki krwi (w cenie morfologii), EDTA, Płytki krwi – ThromboExact)
 • Badania z zakresu analityki ogólnej (Mocz badanie ogólne (z mikroskopową analizą osadu), Kał – pasożyty, Kał – krew utajona, Próba ciążowa – test jakościowy (mocz lub krew), Białko w moczu – ilościowo, Badania biochemiczne, Amylaza (we krwi lub w moczu),Glukoza, Krzywa cukrowa – test obciążenia glukozą 75g (2-punktowy; 3-punktowy – ciężarne), Hemoglobina glikowana HbA1c, Cholesterol całkowity, HDL – cholesterol (pomiar ilościowy, test IV gen), LDL – cholesterol (pomiar ilościowy, test III gen), Trójglicerydy, Lipidogram (cholesterol całk.+ HDL + trójglicerydy+ LDL), Kreatynina (wraz z e-GFR), Klirens kreatyniny (zbiórka dobowa moczu), GFR współczynnik przesączania kłębuszkowego bez zbiórki dobowej moczu, do wyliczenia potrzebne oznaczenie kreatyniny i waga pacjenta, Mocznik, Kwas moczowy, Bilirubina całkowita, Białko całkowite, Albumina, AsAT (transaminaza asparaginianowa), AlAT (transaminaza alaninowa), CK (kinaza kreatynowa), CK-MB (kinaza kreatynowa – izoenzym MB), Troponina T hs – pomiar ilościowy, CRP – pomiar ilościowy, ASO Latex – oznaczenie jakościowe, ASO – oznaczenie ilościowe, RF Latex – oznaczenie jakościowe, RF – oznaczenie ilościowe, ALP (fosfataza alkaliczna), LDH (dehydrogenaza mleczanowa), GGTP (ɤ-glutamylotranspeptydaza), Żelazo, Magnez, Fosforany (we krwi lub w moczu ze zbiórki dobowej), Wapń całkowity (we krwi lub w moczu ze zbiórki dobowej), Jonogram (Na+, K+), Jonogram (Na+,K+,Cl+), Etanol)
 • Diagnostyka zakażeń (HBsAg, Poziom przeciwciał anty-HBs (oznaczenie ilościowe), Anty-HIV1/2 (antygen+przeciwciała), Anty-HCV (przeciwciała), Anty-SARS-CoV2 – miano przeciwciał do białka S, Toxoplazmoza – p/ciala IgM, Toxoplazmoza – p/ciała IgG, Rubella – p/ciala IgM, Rubella – p/ciała IgG, Helicobacter pylori (antygen w kale) – test jakościowy, Helicobacter pylori (przeciwciała w surowicy) – test jakościowy, SARS-CoV2 Ag, SARS-CoV2 Ag + Influenza A/B (COVID + GRYPA))
 • Badania immunochemiczne (TSH IIIgen, FT4 IIIgen, FT3 IIIgen, Beta-HCG oznaczenie ilościowe, Prolaktyna, PSA całkowite, Marker CA 19-9, Marker CA 125, Marker CEA, Witamina D total (D2+D3))
 • Badania serologiczne (Grupa krwi, Pośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa), WR – odczyn Wassermana / USR)

Ponadto w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej jest pobierany szereg badań wykonywanych w laboratorium zewnętrznym.

Terminarz:

 • Pobieranie materiału do badań codziennie w godz od 7.00 do 14.00
 • Odbieranie wyników badań codziennie do godziny 19.00

Lokalizacja:

 • parter budynku administracji, ul. Słoneczna 3.

Telefony pracowni:

Cennik
L. P.Nazwa badaniaCena brutto
BADANIA WYKONYWANE W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (na miejscu)
BADANIA HEMATOLOGICZNE
1.Morfologia krwi z rozmazem automatycznym (26 parametrów)12,00 zł.
2.Rozmaz krwi manualny10,00 zł
3.Retikulocyty10,00 zł.
4.OB8,00 zł.
BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA
5.PT – czas protrombinowy (sek, %, INR)10,00 zł.
6.aPTT – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji10,00 zł.
7.Fibrynogen16,00 zł.
8.D-Dimery41,00 zł.
9.Płytki krwi (w cenie morfologii), EDTA10,00 zł.
10.Płytki krwi – ThromboExact12,00 zł.
BADANIA Z ZAKRESU ANALITYKI OGÓLNEJ
11.Mocz badanie ogólne (z mikroskopową analizą osadu)12,00 zł.
12.Kał – pasożyty16,00 zł.
13.Kał – krew utajona15,00 zł.
14.Próba ciążowa – test jakościowy (mocz lub krew)14,00 zł.
15.Białko w moczu – ilościowo12,00 zł.
BADANIA BIOCHEMICZNE
16.Amylaza (we krwi lub w moczu)10,00 zł.
17.Glukoza8,00 zł.
18.Krzywa cukrowa – 2-punktowa test obciążenia glukozą 75g 3-punktowa (ciężarne)18,00 zł. 26,00 zł.
19.Hemoglobina glikowana HbA1c27,00 zł.
20.Cholesterol całkowity8,00 zł.
21.HDL – cholesterol (pomiar ilościowy, test IV gen)10,00 zł.
22.LDL – cholesterol (pomiar ilościowy, test III gen)12,00 zł.
23.Trójglicerydy10,00 zł.
24.Lipidogram (cholesterol całk.+ HDL + trójglicerydy+ LDL )38,00 zł.
25.Kreatynina (wraz z e-GFR)8,00 zł.
26.Mocznik8,00 zł.
27.Kwas moczowy8,00 zł.
28.Bilirubina całkowita8,00 zł.
29.Białko całkowite10,00 zł.
30.Albumina11,00 zł.
31.AsAT (transaminaza asparaginianowa)8,00 zł.
32.AlAT (transaminaza alaninowa)8,00 zł.
33.CK (kinaza kreatynowa)14,00 zł.
34.CK-MB (kinaza kreatynowa – izoenzym MB)20,00 zł.
35.Troponina T hs – pomiar ilościowy39,00 zł.
36.CRP – pomiar ilościowy14,00 zł.
37.ASO – oznaczenie ilościowe15,00 zł.
38.RF – oznaczenie ilościowe22,00 zł.
39.ALP (fosfataza alkaliczna)11,00 zł.
40.LDH (dehydrogenaza mleczanowa)12,00 zł.
41.GGTP (ɤ-glutamylotranspeptydaza)11,00 zł.
42.Żelazo10,00 zł.
43.Magnez10,00 zł.
44.Fosforany (we krwi lub w moczu ze zbiórki dobowej)10,00 zł.
45.Wapń całkowity (we krwi lub w moczu ze zbiórki dobowej)9,00 zł.
46.Jonogram (Na+, K+)12,00 zł.
47.Jonogram (Na+,K+,Cl+)17,00 zł.
48.Ferrytyna23,00 zł.
49.UIBC25,00 zł.
50.TIBC34,00 zł.
51.Gazometria pełna70,00 zł.
52.Wapń zjonizowany15,00 zł.
DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ
53.HBsAg20,00 zł.
54.Poziom przeciwciał anty-HBs (oznaczenie ilościowe)35,00 zł.
55.Anty-HIV1/2 (antygen + przeciwciała)32,00 zł.
56.Anty-HCV (przeciwciała)32,00 zł.
57.Toxoplazmoza – p/ciała IgM41,00 zł.
58.Toxoplazmoza – p/ciała IgG41,00 zł.
59.Rubella – p/ciała IgM45,00 zł.
60.Rubella – p/ciała IgG45,00 zł.
61.Helicobacter pylori (antygen w kale) – test jakościowy30,00 zł.
62.Helicobacter pylori (przeciwciała w surowicy) – test jakościowy30,00 zł.
63.SARS-CoV2 Ag100,00 zł.
BADANIA IMMUNOCHEMICZNE
64.TSH IIIgen21,00 zł.
65.FT4 IIIgen22,00 zł.
66.FT3 IIIgen22,00 zł.
67.Beta-HCG oznaczenie ilościowe35,00 zł.
68.Prolaktyna32,00 zł.
69PSA całkowite32,00 zł.
70.Marker CA 19-941,00 zł.
71.Marker CA 12541,00 zł.
72.Marker CEA41,00 zł.
73.Witamina D total (D2+D3)66,00 zł.
74.NT-proBNP100,00 zł.
75.Prokalcytonina96,00 zł.
BADANIA SEROLOGICZNE
76.Grupa krwi.35,00 zł.
77.Pośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa)30,00 zł.
78.WR – odczyn Wassermana / USR12,00 zł.
INNE
79.Odpis – kopia wyniku0,50 zł. za 1 stronę
80.Odwirowanie krwi3,00 zł.
Dla poz. 1 – 80 BADANIA WYKONYWANE W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (na miejscu): Dla zleceniodawców mających podpisaną umowę ze Spółką „Szpital Miejski w Rabce Zdroju”, obowiązują ceny z niniejszego cennika pomniejszone o 15 %, pod warunkiem wykonania badań o minimalnej wartości 1000,00 zł. brutto miesięcznie. Dla pracowników Spółki „Szpital Miejski w Rabce Zdroju”, niezależnie od formy zatrudnienia, obowiązują ceny z niniejszego cennika pomniejszone o 40%. Rabat dotyczy wyłącznie pracowników Spółki – nie dotyczy członków rodziny pracowników.
L.P.Nazwa pakietuBadania wchodzące w skład pakietuCena brutto
CENNIK PAKIETÓW BADAŃ WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (na miejscu).
87.PAKIET PODSTAWOWYmorfologia, OB, glukoza, lipidogram, elektrolity (Na, K, Cl), kreatynina, Aspat, Alat, badanie ogólne moczu105,00 zł.
88.PAKIET DLA KOBIET ROZSZERZONYpakiet podstawowy + bilirubina, GGTP, TSH, Ca125, żelazo, wapń, magnez210,00 zł.
81.PAKIET DLA MĘŻCZYZN ROZSZERZONYpakiet podstawowy + bilirubina, GGTP, magnez, PSA, kwas moczowy170,00 zł.
82.PAKIET REUMATYCZNY (bóle stawów)morfologia, OB, kwas moczowy,
RF ilościowo, CRP
60,00 zł.
83.PAKIET KARDIOLOGICZNY (bóle w klatce piersiowej)CK-MB, elektrolity, TNT, LDH, magnez95,00 zł.
84.PAKIET NERKOWYmocz ogólny, elektrolity (Na, K, Cl), kreatynina, mocznik, kwas moczowy, białko całkowite55,00 zł.
85PAKIET TRZUSTKOWYCRP, amylaza w surowicy, glukoza, CA 19-970,00 zł.
86.PAKIET KOSTNYwapń, fosfor, ALP, witamina D390,00 zł.
87.PAKIET WĄTROBOWYAlat, Aspat, GGTP, ALP, albumina, bilirubina całkowita, białko całkowite, LDH70,00 zł.
88.PAKIET BRZUSZNY (dyskomfort brzuszny)morfologia, mocz, CRP, amylaza, kreatynina, mocznik, Alat, Aspat, GGTP, ALP, H.pyroli w kale, bilirubina całkowita, białko całkowite, LDH, HBS Ag170,00 zł.
89.PAKIET CHORÓB UKŁADU POKARMOWEGOmorfologia, CEA, ALP, GGTP,
HBS Ag, CA-19-9, H.pyroli w kale, amylaza, CRP, białko całkowite
190,00 zł.
90.PAKIET TARCZYCOWYTSH, FT3, FT465,00 zł.
91.PAKIET PEDIATRYCZNYmorfologia, rozmaz krwi manualny, żelazo, witamina D3, glukoza100,00 zł.
92.PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻYróżyczka IgG,IgM, toxoplazmoza IgG,IgM, HBS Ag, aHCV, HIV, VDRL, morfologia, glukoza, TSH, żelazo305,00 zł.
93.PAKIET ENDOSKOPOWY DO ZNIECZULENIAgrupa krwi, morfologia, jonogram, APTT, PT70,00 zł.
94.JONY I METBOLITYpotas, sód, chlor, wapń zjonizowany, glukoza, bilirubina35,00 zł.
L.P.Nazwa badaniaCena bruttoWynik [dni roboczych]
BADANIA WYKONYWANE W LABORATORIUM ZEWNĘTRZNYM
BADANIA WYSYŁANE W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI W GODZ. PORANNYCH
– CZAS UZYSKANIA WYNIKU, LICZONY OD DNIA WYSYŁKI
95.17-hydroksyprogesteron40,00 zł.3
96.Acetylocholinesteraza krwinkowa130,00 zł.5
97.ACTH30,00 zł.1
98.Adrenalina130,00 zł.14
99.Adrenalina w DZM130,00 zł.14
100.AFP30,00 zł.1
101.Aktywność Reninowa osocza75,00 zł.30
102.Aldolaza40,00 zł.14
103.Aldosteron45,00 zł.1
104.Aldosteron w DZM45,00 zł.14
105.Alfa-1-antytrypsyna95,00 zł.6
106.Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid)35,00 zł.6
107.AMA, P/c. p. mitochondrialne met. IIF69,00 zł.4
108.AMH125,00 zł.2
109.ANA 3 – PPJ met. Immunoblot (16 antygenów)130,00 zł.4
110.ANA1 – PPJ met. IIF, test przesiewowy45,00 zł.3
111.ANA2 – PPJ met. IIF i DID ENA screening70,00 zł.6
112.ANCA, P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (Panca i cANCA) met. IIF79,00 zł.4
113.Androstendion40,00 zł.1
114.Anty-CCP50,00 zł.1
115.Anty-GAD, p/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego – ilościowo57,00 zł.1
116.Antykoagulant toczniowy105,00 zł.3
117.Anty-LKM 1, P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki met. ELISA78,00 zł.6
118.Anty-LKM, P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki met. IIF70,00 zł.7
119.Anty-TG29,00 zł.1
120.Anty-TPO29,00 zł.1
121.Antytrombina III aktywnosc55,00 zł.2
122.ASMA, P/c. p. mięśniom gładkim met. IIF70,00 zł.10
123.Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot410,00 zł.10
124.Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG180,00 zł.5
125.Beta 2-mikroglobulina58,00 zł.5
126.Bialko S wolne95,00 zł.5
127.Białko C aktywnosc58,00 zł.2
128.Bilirubina wolna (pośrednia)8,00 zł.1
129.Bilirubina związana (bezpośrednia)8,00 zł.1
130.BNP78,00 zł.3
131.Borelioza IgG30,00 zł.2
132.Borelioza IgG met. Western-blot85,00 zł.2
133.Borelioza IgM30,00 zł.2
134.Borelioza IgM met. Western-blot85,00 zł.2
135.Bruceloza IgG65,00 zł.10
136.Bruceloza IgM65,00 zł.10
137.C1 inchibitor, aktywność130,00 zł.17
138.C1 inchibitor, stężenie190,00 zł.13
139.CA 15-341,00 zł.1
140.CA72-4115,00 zł.5
141.Ceruloplazmina45,00 zł.4
142.Chlamydia pneumonia IgA45,00 zł.6
143.Chlamydia pneumonia IgG45,00 zł.4
144.Chlamydia pneumonia IgM45,00 zł.4
145.Chlamydia trachomatis IgA45,00 zł.6
146.Chlamydia trachomatis IgG45,00 zł.4
147.Chlamydia trachomatis IgM45,00 zł.4
148.Cholinoesteraza9,00 zł.1
149.Chromogranina A105,00 zł.14
150.CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo220,00 zł.10
151.CMV (Cytomegalovirus) IgG34,00 zł.1
152.CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność100,00 zł.2
153.CMV (Cytomegalovirus) IgM34,00 zł.1
154.CMV DNA (Cytomegalovirus) met. Real time PCR, ilościowo290,00 zł.10
155.CMV DNA (Cytomegalovirus) met. Real time PCR, jakościowo220,00 zł.10
156.C-peptyd36,00 zł.1
157.C-telopeptyd kolagenu typu I100,00 zł.10
158.Cyfra21-190,00 zł.5
159.Cyklosporyna A, ilościowo155,00 zł.4
160.Cystatyna C60,00 zł.1
161.Czynnik krzepniecia II aktywnosc100,00 zł.Do 30
162.Czynnik krzepniecia IX aktywnosc100,00 zł.Do 30
163.Czynnik krzepniecia V aktywnosc100,00 zł.Do 30
164.Czynnik krzepniecia VII aktywnosc100,00 zł.Do 30
165.Czynnik krzepniecia VIII aktywnosc100,00 zł.Do 30
166.Czynnik krzepniecia XI aktywnosc100,00 zł.Do 30
167.Czynnik krzepniecia XII aktywnosc100,00 zł.Do 30
168.Czynnik V Leiden [met.PCR]210,00 zł.15
169.Czynnik Von Willebranda95,00 zł8
170.DHEA34,00 zł.5
171.DHEA S0435,00 zł.1
172.Digoksyna, ilościowo40,00 zł.1
173.Dopełniacz, składnik C-3c55,00 zł.5
174.Dopełniacz, składnik C-455,00 zł.5
175.EBV (Epstein-Barr virus) IgG60,00 zł.3
176.EBV (Epstein-Barr virus) IgM60,00 zł.3
177.EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. Rael time PCR, ilościowo410,00 zł.10
178.EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. Rael time PCR, jakościowo260,00 zł.10
179.Elastaza trzustkowa w kale180,00 zł.22
180.Erytropoetyna30,00 zł.3
181.Estradiol21,00 zł.1
182.Estriol wolny30,00 zł.1
183.Fenobarbital, ilościowo130,00 zł.4
184.Fenytoina, ilościowo78,00 zł1
185.Ferrytyna12,00 zł.1
186.Fosfataza kwaśna10,00 zł.1
187.Fosfataza zasadowa izoenzym kostny20,00 zł.4
188.Fruktozamina55,00 zł14
189.FSH18,00 zł.1
190.Gastryna65,00 zł.1
191.Gentamycyna, ilościowo105,00 zł.5
192.Giardia lamblia IgM I IgG w surowicy met. IIF140,00 zł.7
193.Haptoglobina40,00 zł.4
194.HAV przeciwciała całkowite65,00 zł.5
195.HAV przeciwciała IgM63,00 zł.2
196.HBc przeciwciała całkowite42,00 zł.2
197.HBc przeciwciała IgM42,00 zł.3
198.HBe antygen42,00 zł.2
199.HBe przeciwciała42,00 zł.2
200.HBs antygen, test potwierdzenia78,00 zł.5
201.HBV met. PCR, ilościowo205,00 zł.10
202.HBV met. PCR, jakościowo185,00 zł.12
203.HCV met PCR, ilościowo205,00 zł.10
204.HCV met. PCR, genotypowanie310,00 zł.15
205.HCV met. PCR, jakościowo185,00 zł.10
206.HCV przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot290,00 zł.9
207.HE450,00 zł.1
208.Helicobacter pylori IgA55,00 zł.8
209.Helicobacter pylori IgG36,00 zł.1
210.HIV 1 RNA met. Real time RT-PCR, ilościowo320,00 zł.15
211.HLA-B27150,00 zł.15
212.Homocysteina46,00 zł.1
213.Hormon wzrostu34,00 zł.1
214.IA2, p/c. p. fosfatazie tyrozynowej100,00 zł.25
215.IgA20,00 zł.1
216.IgE całkowite30,00 zł.1
217.IgE sp. E82 – naskórek królika40,00 zł.1
218.IgE sp. F27 – wołowina40,00 zł.1
219.IgE sp. C204 – amoxycylina40,00 zł.1
220.IgE sp. E1 – naskórek i łupież kota40,00 zł.1
221.IgE sp. E2 – naskórek psa40,00 zł.1
222.IgE sp. E201 – pióra kanarka40,00 zł.1
223.IgE sp. E3 – łupież konia40,00 zł.1
224.IgE sp. E5 – łupież psa40,00 zł.3
225.IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej40,00 zł.1
226.IgE sp. E7 – odchody gołębia40,00 zł.1
227.IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi)40,00 zł.1
228.IgE sp. E78 – pióra papużki falistej40,00 zł.1
229.IgE sp. E81 – naskórek owcy40,00 zł.1
230.IgE sp. E84 – naskórek chomika40,00 zł.1
231.IgE sp. E86 – pióra kaczki40,00 zł.1
232.IgE sp. F1 – białko jaja40,00 zł.1
233.IgE sp. F105 – czekolada40,00 zł.1
234.IgE sp. F11 – gryka40,00 zł.1
235.IgE sp. F12 – groch40,00 zł.1
236.IgE sp. F13 – orzech ziemny40,00 zł.1
237.IgE sp. F15 – fasola40,00 zł.1
238.IgE sp. F17 – orzech leszczyny40,00 zł.1
239.IgE sp. F2 – mleko krowie40,00 zł.1
240.IgE sp. F20 – migdały40,00 zł.3
241.IgE sp. F221 – kawa40,00 zł.1
242.IgE sp. F237 – morela40,00 zł.3
243.IgE sp. F24 – krewetka40,00 zł.3
244.IgE sp. F244 – ogórek40,00 zł.1
245.IgE sp. F245 – jajko całe40,00 zł.1
246.IgE sp. F25 – pomidor40,00 zł.1
247.IgE sp. F256 – orzech włoski40,00 zł.1
248.IgE sp. F259 – winogrono40,00 zł.3
249.IgE sp. F277 – koperek40,00 zł.1
250.IgE sp. F280 – pieprz czarny40,00 zł.1
251.IgE sp. F284 – indyk40,00 zł.1
252.IgE sp. F3 – dorsz40,00 zł.1
253.IgE sp. F31 – marchew40,00 zł.1
254.IgE sp. F33 – pomarańcza40,00 zł.1
255.IgE sp. F35 – ziemniak40,00 zł.1
256.IgE sp. F360 – jogurt40,00 zł.3
257.IgE sp. F4 – pszenica40,00 zł.1
258.IgE sp. F40 – tuńczyk40,00 zł.1
259.IgE sp. F403 – drożdże browarnicze40,00 zł.1
260.IgE sp. F44- truskawka40,00 zł.1
261.IgE sp. F48 – cebula40,00 zł.1
262.IgE sp. F49 – jabłko40,00 zł.1
263.IgE sp. F5 – żyto40,00 zł.1
264.IgE sp. F6 – jęczmień40,00 zł.1
265.IgE sp. F7 – owies40,00 zł.1
266.IgE sp. F75 – żółtko jajka40,00 zł.1
267.IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina40,00 zł.1
268.IgE sp. F77 – beta laktoglobulina40,00 zł.1
269.IgE sp. F78 – kazeina40,00 zł.1
270.IgE sp. F79 – gluten (gliadyna)40,00 zł.1
271.IgE sp. F8 – kukurydza40,00 zł.1
272.IgE sp. F81 – ser cheddar40,00 zł.1
273.IgE sp. F83 – kurczak40,00 zł.1
274.IgE sp. F84 – kiwi40,00 zł.1
275.IgE sp. F85 – seler40,00 zł.1
276.IgE sp. F86 – pietruszka40,00 zł.1
277.IgE sp. F88 – baranina40,00 zł.1
278.IgE sp. F89 – gorczyca (biała i czarna)40,00 zł.1
279.IgE sp. F9 – ryż40,00 zł.1
280.IgE sp. F92 – banan40,00 zł.1
281.IgE sp. F93 – kakao40,00 zł.1
282.IgE sp. F94 – gruszka40,00 zł.1
283.IgE sp. G12 – żyto (pyłki)40,00 zł.1
284.IgE sp. G3 – kupkówka pospolita40,00 zł.1
285.IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa40,00 zł.1
286.IgE sp. G6 – tymotka łąkowa40,00 zł.1
287.IgE sp. H1 – mieszanka kurzu domowego (Greer)40,00 zł.1
288.IgE sp. I1 – jad pszczoły40,00 zł.1
289.IgE sp. I3 – jad osy40,00 zł.1
290.IgE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego40,00 zł.1
291.IgE sp. I6 – karaluch – prusak40,00 zł.1
292.IgE sp. I71 – jad komara40,00 zł.1
293.IgE sp. I73 – Ochotka piórkowa (Chironomus plumosus)40,00 zł.1
294.IgE sp. K20 – wełna40,00 zł.1
295.IgE sp. K74 – jedwab40,00 zł.3
296.IgE sp. K80 formaldehyd40,00 zł.5
297.IgE sp. K82 – latex40,00 zł.1
298.IgE sp. M1 – pleśń Penicillium notatum40,00 zł.1
299.IgE sp. M2 – pleśń Cladosporium herbarium40,00 zł.1
300.IgE sp. M3 – pleśń Aspergillus fumigatus40,00 zł.1
301.IgE sp. M4 – pleśń Mucor racemosus40,00 zł.1
302.IgE sp. M5 – pleśń Candida albicans40,00 zł.1
303.IgE sp. M6 – pleśń Alternaria tenis40,00 zł.1
304.IgE sp. P1 – glista ludzka40,00 zł.1
305.IgE sp. T12 – wierzba40,00 zł.1
306.IgE sp. T14 topola40,00 zł.1
307.IgE sp. T2 – olcha40,00 zł.1
308.IgE sp. T3 – brzoza40,00 zł.1
309.IgE sp. T4 – leszczyna40,00 zł.1
310.IgE sp. W10 – komosa biała40,00 zł.1
311.IgE sp. W6 – bylica pospolita40,00 zł.1
312.IgE sp. W9 – babka lancetowata40,00 zł.1
313.IgE sp.F14 – soja40,00 zł.1
314.IgE sp.F26 – wieprzowina40,00 zł.1
315.IgE sp.O1 – bawełna40,00 zł.1
316.IGF-1115,00 zł.1
317.IGF-BP390,00 zł.4
318.IgG20,00 zł.1
319.IgM20,00 zł.1
320.Immunofiksacja (A, G, M, ĸ, λ)190,00 zł.8
321.Immunofiksacja (A, G, M, ĸ, λ) w moczu190,00 zł.8
322.Immunoglobulina IgG, IgM, IgA58,00 zł.1
323.Inhibina B180,00 zł.14
324.Insulina30,00 zł.1
325.Insulina po obciążeniu 75g glukozy (0,1)60,00 zł.1
326.Insulina po obciążeniu 75g glukozy (0,1,2)90,00 zł.1
327.Kalcytonina40,00 zł.1
328.Kalprotektyna w kale met. ELISA125,00 zł.7
329.Kał-G.lamblia met. ELISA24,00 zł.Do 10
330.Kał-nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)130,00 zł.Do 10
331.Kał-resztki pokarmowe10,00 zł.Do 10
332.Kał-rota i adenowirusy35,00 zł.3
333.Karbamazepina, ilościowo40,00 zł.1
334.Karboksyhemoglobina, ilościowo52,00 zł.1
335.Kiła (Treponema pallidum), test potwierdzenia105,00 zł.7
336.Koenzym Q10 (ubichinon)160,00 zł.7
337.Kortyzol26,00 zł.1
338.Kortyzol w DZM50,00 zł.1
339.Krztusiec (Bordatella pertussis) IgA40,00 zł.5
340.Krztusiec (Bordatella pertussis) IgG40,00 zł.5
341.Krztusiec (Bordatella pertussis) IgM40,00 zł.5
342.Kwas foliowy25,00 zł.1
343.Kwas metylomalonowy (MMA)300,00 zł.40
344.Kwasy żółciowe całkowite102,00 zł.4
345.Kwas walproinowy, ilościowo40,00 zł.1
346.Laktoferyna w kale met ELISA200,00 zł.Do 34
347.Leptyna100,00 zł.10
348.LH18,00 zł.1
349.Lipaza20,00 zł.1
350.Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny190,00 zł.9
351.Listeria monocytogenes52,00 zł.15
352.Lit, ilościowo40,00 zł.1
353.Makroprolaktyna100,00 zł.9
354.Methemoglobina ilościowo69,00 zł.1
355.Mioglobina35,00 zł.1
356.Mononukleoza zakaźna, jakościowo30,00 zł.1
357.Mycoplasma pneumonia IgA65,00 zł.8
358.Mycoplasma pneumonia IgG45,00 zł.4
359.Mycoplasma pneumonia IgM45,00 zł.4
360.Narkotyki panel w moczu (amfetamina, kanabinoidy, extasy, morfina+opiaty, benzodiazepiny, barbiturany)130,00 zł.5
361.Noradrenalina130,00 zł.14
362.NSE110,00 zł.1
363.NT-pro-BNP85,00 zł.4
364.Odra (Morbillia virus) IgG75,00 zł.5
365.Odra (Morbillia virus) IgM75,00 zł.5
366.Opornosc na aktywność białka C105,00 zł.9
367.Ospa (Varicella zoster virus) IgG92,00 zł.5
368.Ospa (Varicella zoster virus) IgM92,00 zł.5
369.Osteokalcyna40,00 zł.1
370.P/C onkoneuronalne met.IIF280,00 zł.21
371.P/c. p. antygenom jajnika met. IIF140,00 zł.14
372.P/c. p. antygenom łożyska met. IIF105,00 zł.10
373.P/c. p. błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. Płucnych (zesp. Goodpasture’a) met. IIF105,00 zł.20
374.P/c. p. błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) met. IIF95,00 zł.20
375.P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF90,00 zł.4
376.P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA69,00 zł.5
377.P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF125,00 zł.5
378.P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF69,00 zł.5
379.P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF69,00 zł.5
380.P/c. p. endomysium i gliadynie i kl. IgA (łącznie) met. IIF95,00 zł.5
381.P/c. p. endomysium i gliadynie i kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF155,00 zł.5
382.P/c. p. endomysium i gliadynie i kl. IgG (łącznie) met. IIF95,00 zł.5
383.P/c. p. endomysium, retikulinie I gliadynie IgA138,00 zł.7
384.P/c. p. endomysium, retikulinie I gliadynie IgA i IgG (łącznie)208,00 zł.7
385.P/c. p. endomysium, retikulinie I gliadynie IgG138,00 zł.7
386.P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG240,00 zł.13
387.P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM240,00 zł.13
388.P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF125,00 zł.5
389.P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF69,00 zł.5
390.P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF69,00 zł.5
391.P/c. p. gliście ludzkiej IgG68,00 zł.3
392.P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF70,00 zł.24
393.P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA125,00 zł.3
394.P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA68,00 zł.3
395.P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA68,00 zł.3
396.P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF130,00 zł.13
397.P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF105,00 zł.20
398.P/c. p. komórkom śródbłonka met. IIF130,00 zł.15
399.P/c. p. korze nadnerczy met. IIF100,00 zł.20
400.P/c. p. mieloperoksydazie w kl. IgG met. ELISA115,00 zł.5
401.P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF100,00 zł.23
402.P/c. p. plemnikom met. IIF80,00 zł.3
403.P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF130,00 zł.10
404.P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF77,00 zł.10
405.P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF77,00 zł.10
406.P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA170,00 zł.2
407.P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA87,00 zł.2
408.P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA87,00 zł.2
409.P/c. p. wyspom trust.,kom. Zewnątrzwydzielniczym trzustki i kom. Kubkowatym jelit met. IIF130,00 zł.20
410.P/c. p.beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA130,00 zł.7
411.P/c. p.beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA85,00 zł.7
412.P/c. p.beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA85,00 zł.7
413.P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met IIF130,00 zł.7
414.P/c. przeciwpłytkowe w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA850,00 zł.12
415.P/c.p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG, met. IIF90,00 zł.8
416.Panel – jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka)100,00 zł.8
417.Panel alergenów – mieszany (pediatryczny)170,00 zł.8
418.Panel alergenów oddechowych170,00 zł.8
419.Panel alergenów pokarmowych170,00 zł.8
420.Panel atopowy (20 alergenów)170,00 zł.4
421.Panel atopowy (30 alergenów)180,00 zł.8
422.Panel mleko krowie plus glutem110,00 zł.10
423.Panel oddechowy EUROLINE – 21 alergenów170,00 zł.2
424.Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)120,00 zł.12
425.Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)120,00 zł.12
426.Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów)120,00 zł.12
427.Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)120,00 zł.12
428.Panel pediatryczny EUROLINE (28 alergenów)170,00 zł.2
429.Panel pokarmowy EUROLINE – 21 alergenów170,00 zł.2
430.Panel pokarmowy, mąka, mięso (10 alergenów)120,00 zł.12
431.Panel pokarmowy, nabiał, orzechy (10 alergenów)120,00 zł.12
432.Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)120,00 zł.12
433.Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)120,00 zł.12
434.PAPP-A40,00 zł.1
435.PAPP-A (KRYPTOR)100,00 zł.do 4
436.Paracetamol, ilościowo60,00 zł.5
437.Parathormon (intact)30,00 zł.1
438.PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu235,00 zł.7
439.PPJ dsDNA met. IIF60,00 zł.4
440.PPJ p. centromerom (ACA) met. ELISA105,00 zł.5
441.Progesteron21,00 zł.1
442.Prokalcytonina, ilościowo80,00 zł.1
443.Proteinogram17,00 zł.3
444.Proteinogram białek moczu125,00 zł.10
445.PSA wolny30,00 zł.1
446.Rak piersi i/lub jajnika panel podstawowych mutacji BRCA1 ,BRCA2 ,PALB2720,00 zł.16
447.Rak piersi i/lub jajnika-badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1360,00 zł.16
448.Rak piersi i/lub jajnika-badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2350,00 zł.16
449.Rak piersi i/lub jajnika-panel podstawowych mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2520,00 zł.16
450.Reaktywne zapalenie stawów (ReA) panel diagnostyczny IgG met IIF135,00 zł.10
451.Retikulocyty-analiza met. automatyczną8,00 zł.1
452.RSV (Respiratory syncytial virus), antygen70,00 zł.2
453.RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF80,00 zł.10
454.RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF80,00 zł.10
455.S100115,00 zł.5
456.Salicylany, ilościowo50,00 zł.3
457.Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)200,00 zł.16
458.SARS CoV2 met. PCR299,00 zł.1
459.SCC-Ag105,00 zł.5
460.Serotonina77,00 zł.15
461.Serotonina w DZM77,00 zł.15
462.SHBG33,00 zł.1
463.SLE, półilościowo50,00 zł.3
464.Świnka (Myxovirus parptitis) IgG58,00 zł.10
465.Świnka (Myxovirus parptitis) IgM58,00 zł.10
466.T318,00 zł.1
467.T418,00 zł.1
468.Takrolimus, ilościowo200,00 zł.4
469.Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA78,00 zł.5
470.Teofilina, ilościowo76,00 zł.4
471.Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2310,00 zł.7
472.Testosteron19,00 zł.1
473.Testosteron wolny44,00 zł.1
474.TIBC15,00 zł.1
475.Toksokaroza (Toxocara canis) IgG75,00 zł.4
476.Toksoplazma IgA65,00 zł.1
477.Toksoplazmoza IgG awidność125,00 zł.1
478.Toxoplasma gonidii DNA met. Real time RT-PCR, jakościowo300,00 zł.15
479.TPS55,00 zł.10
480.TRAB – p/c p. receptorom TSH59,00 zł.1
481.Transferyna23,00 zł.1
482.Tyreoglobulina37,00 zł.3
483.UIBC15,00 zł.1
484.Witamina B1225,00 zł.1
485.Witamina D3 1,25(OH)2290,00 zł.7
486.Witamina D3 metabolit 25(OH)50,00 zł.1
487.Włośnica (Trichinella spiralis) IgG190,00 zł.14
488.Wolne kwasy tłuszczowe130,00 zł.Do 20
489.β-HCG wolne40,00 zł.1
490.β-HCG wolne (KRYPTOR)100,00 zł.Do 4
Zalecenia ogólne dotyczące przygotowania pacjenta do pobrania krwi

Zaleca się, aby pobieranie krwi do badań rutynowych odbyło się w godzinach porannych 7.00-10.00. W zależności od celu badania i wskazań lekarza dopuszcza się możliwość pobierania materiału w innych porach dnia, z zaznaczeniem godziny pobrania. Zaleca się pobieranie próbek po ok. 12 godzinach od ostatniego posiłku. Przed badaniem można wypić niewielką ilość wody (mineralnej niegazowanej). Do badań pacjent nie powinien przystępować po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku fizycznym. Bezpośrednio przed pobraniem należy unikać sytuacji stresowych oraz stosowania używek (kawa, herbata, papierosy). Zażywanie leków w danym dniu musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania. Przed badaniem należy poinformować personel o zażywanych lekach i suplementach. Przed przyjściem na badania należy zachować rutynowo stosowaną dietę.

Badania, przy których powyższe zalecenia są szczególnie istotne:

 • cholesterol, cholesterol HDL, LDL, glukoza, test tolerancji glukozy, insulina, trójglicerydy, kortyzol, kwas foliowy, ferrytyna, żelazo, fosfor (na czczo – 12 – 14 godzinna przerwa od ostatniego posiłku i płynów rano przed badaniem)
 • aldosteron, ACTH, cynk, DHEA, erytropoetyna, fosfor, hormon wzrostu, FSH, kortyzol, LH, estradiol, miedź, potas, prolaktyna, 17–OH–progesteron, PTH, TSH, żelazo (pobrać rano 8.00-10.00 z uwagi na zmienność tych parametrów w ciągu doby – rytm dobowy),
 • badania układu krzepnięcia (PT, APTT, fibrynogen), AST, ALT, ALP, białko całkowite, bilirubina, kreatynina, kwas moczowy, LDH, morfologia krwi obwodowej, mocznik, magnez, OB, wapń (zalecane pobranie rano na czczo)

Test tolerancji glukozy:

Na badanie należy się zgłosić rano (w godz. 7.30–10.00) po upływie ok. 12 godzin od ostatniego posiłku. W razie konieczności, dopuszcza się spożycie niewielkiej objętości wody. Badanie trwa ok. 2,5 godziny i wymaga spędzenia tego czasu w poczekalni punktu pobrań. Wykluczone jest wychodzenie z punktu pobrań (np. na spacer) ponieważ związana z tym aktywność fizyczna zafałszuje wynik badania. Przebieg badania:

 • Pobranie próbki krwi wyjściowej (na czczo) – oznaczenie stężenia glukozy w surowicy/osoczu krwi.
 • Obciążenie glukozą: dorośli(75,0g bezwodnej glukozy), dzieci(1,75g bezwodnej glukozy na kilogram masy ciała), rozpuszczonej w 300ml wody, należy wypić w ciągu 5 minut.
 • Po wypiciu glukozy, w trakcie całego badania, czyli przez 2 godziny, badany pozostaje w spoczynku, w pozycji siedzącej. Nie należy spożywać posiłków i napojów, nie wolno palić papierosów, podejmować jakiegokolwiek wysiłku, nie wolno oddalać się z poczekalni laboratorium.
 • Pobranie drugiej próbki krwi po 120 minutach, w celu ponownej oceny stężenia glukozy w surowicy/osoczu krwi.

Test tolerancji glukozy wykonywany między 24 a 28 tygodniem ciąży:

Badanie polega na trzykrotnym pomiarze stężenia glukozy we krwi: na czczo, po 1 godzinie i po 2 godzinach, od podania 75 g glukozy. Roztwór glukozy rozpuszczony w 300ml wody, należy wypić w ciągu 5 minut. Po wypiciu, w trakcie całego badania, czyli przez 2 godziny, osoba badana pozostaje w spoczynku, w pozycji siedzącej, nie należy palić papierosów, spożywać posiłków i napojów, podejmować jakiegokolwiek wysiłku.

Prolaktyna – test z metoklopramidem

Na badanie należy zgłosić się rano (w godz. 07.30 – 10.00), ze skierowaniem od lekarza (dodatkowe informacje wymagane na zleceniu: dawka leku, którą pacjentka ma zażyć podczas badania). Badanie wykonuje się zazwyczaj około 3. godziny po przebudzeniu. W noc poprzedzającą badanie należy zachować wstrzemięźliwość seksualną, a także unikać stresu oraz nadmiernego wysiłku fizycznego.

PSA (swoisty antygen sterczowy)

24 godziny przed badaniem należy unikać stosunków płciowych, oraz intensywnej jazdy na rowerze. Nie należy zgłaszać się na badanie tuż po badaniu per rectum prostaty przez lekarza czy po biopsji gruczołu sterczowego.

Badanie ogólne moczu

Do badania pobrać pierwszą, poranną próbkę moczu. Przed oddaniem moczu, dokładnie umyć wodą i mydłem narządy płciowe, sąsiadujące z ujściem cewki moczowej. Nie należy dotykać wewnętrznych powierzchni pojemnika palcami. Pierwszą porcję moczu oddać do toalety. Do badania pobrać następną próbkę o objętości około 50 ml, do szczelnie zamykanego, jednorazowego pojemnika na mocz, zakupionego w aptece. Następnie należy zamknąć pojemnik, wytrzeć zewnętrzne powierzchnie pojemnika, podpisać próbkę w czytelny sposób, podając imię i nazwisko, PESEL, datę i godzinę pobrania. Naczynie z próbką moczu dostarczyć do laboratorium, w możliwie najkrótszym czasie, najlepiej do godziny od jej oddania. Przed badaniem należy zachować 24h okres wstrzemięźliwości seksualnej. Kobiety w czasie menstruacji nie powinny wykonywać badania ogólnego moczu. W żadnym przypadku nie pobierać moczu z kaczki, basenu, nocnika.

Dobowa zbiórka moczu (DZM)

Przygotować dwa czyste naczynia:

 • Duży, szczelnie zamykany pojemnik (2-3 litry / dostępny w aptekach) z podziałką umożliwiającą odczytanie objętości
 • standardowy, jednorazowy pojemnik na mocz o pojemności 50-100 ml szczelnie zamykany.

Najlepiej rozpocznij zbiórkę w godzinach porannych. Pierwszą poranną porcję moczu oddać do toalety. Zapisać godzinę. Od tej godziny przez całą dobę zbierać mocz do większego naczynia, które przez cały czas prowadzenia zbiórki powinno znajdować się w chłodnym i ciemnym miejscu. Ostatnią porcją moczu będzie poranna próbka moczu oddana drugiego dnia zbiórki. Zanotować dokładny czas oddania ostatniej porcji moczu. Zebrany mocz dokładnie wymieszać, zmierzyć objętość. Po wymieszaniu, przelać część moczu do naczynia o pojemności 50- 100 ml – to naczynie z próbką moczu dokładnie opisać – DZM, imieniem, nazwiskiem, całkowitą objętością DZM i dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie. Na zleceniu podać dokładny czas rozpoczęcia, zakończenia i dokładną objętość zbiórki moczu. Dokładny pomiar objętości i czasu jest bardzo ważny, gdyż służy do obliczania wyników.

Jeżeli z jakiejś przyczyny, choćby jedna porcja moczu, oddana w czasie dokonywanej zbiórki nie została przeniesiona do pojemnika zbiorczego, badanie nie będzie dokładne. W takim przypadku zbiórkę moczu należy rozpocząć od początku. W żadnym przypadku nie należy pobierać moczu z kaczki, basenu, nocnika lub innego naczynia, do którego mógł być oddany wraz z kałem. W czasie przeprowadzania zbiórki nie zaleca się:

 • skrajnego ograniczenia, ani zwiększonego przyjmowania płynów,
 • wykonywania znacznego wysiłku fizycznego lub długotrwałego marszu,
 • oddawania moczu do badania przy krwawieniu miesięcznym u kobiet.

Krew utajona w kale

Grudki kału, pobrane z dwóch miejsc stolca, należy przenieść do pojemnika. Pojemnik dostarczyć do laboratorium, w możliwie najkrótszym czasie. Nie należy wykonywać badania podczas menstruacji, leczenia stomatologicznego, krwawienia z dziąseł, jeżeli występują krwawienia z odbytu. Badanie nie wymaga stosowania żadnej szczególnej diety.

Kał na pasożyty

Grudki świeżego kału, pobrane z dwóch miejsc stolca, należy przenieść do pojemnika. Pojemnik dostarczyć do laboratorium. Badanie wykonuje się trzykrotnie, w odstępach kilkudniowych, o ile lekarz nie zleci inaczej.

Skip to content