• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej sprawuje wszechstronną wielodyscyplinarną całościową opiekę medyczną, nad chorymi z zaawansowanymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi ograniczającymi życie schorzeniami. Opieka w Oddziale Medycyny Paliatywnej jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Oddział obejmuje leczeniem i opieką pacjentów dorosłych z następującymi schorzeniami:

 • zaawansowany proces nowotworowy;
 • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego;
 • choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności HIV;
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy;
 • zaawansowane kardiomiopatie;
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej;
 • owrzodzenie odleżynowe;
 • stwardnienie rozsiane;

 Odwiedziny pacjentów:

 • zalecane godziny:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 do 18:30
  • w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 18:30.
 • telefon do kontaktu w celu ustalenia odwiedzin: 18 26 85 747

 Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

 1. W przypadku odwiedzin poza godzinami wyznaczonymi wymagane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie odwiedzin z personelem lekarskim lub pielęgniarskim.
 2. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych chorych , odwiedziny mogą być ograniczone przez lekarza kierującego oddziałem.
 3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 4. Podczas wizyt lekarskich, konsultacji oraz w czasie wykonywania zabiegów przez pielęgniarki, osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.
 5. Odwiedziny nie powinny zakłócać pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów w szczególności prawa do poszanowania intymności ciszy i spokoju.
 6. Odwiedzających obowiązuje zakaz:
  • wnoszenia na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych
  • dostarczania produktów żywnościowych, które są zabronione przez lekarza
  • odwiedzin w stanie nietrzeźwym
  • wprowadzenia zwierząt do budynku
  • przynoszenia rzeczy zbędnych do Szpitala
  • siadania na łóżkach szpitalnych.
 7. Dla osoby odwiedzającej wymagane jest spełnienie następujących warunków
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna,
  • maksymalnie 2 osoby odwiedzające do jednego pacjenta
  • zaleca się aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona trzema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 lub ozdrowieniec.
  • zaleca się aby osoby z objawami infekcji nie odwiedzały pacjentów, – ograniczenie odwiedzin nie obowiązuje w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta (decyzja personelu oddziału).

Lokalizacja: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe, ul. Dietla 5, Rabka-Zdrój

 • dr n. med. Maria Luba – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii
 • Alicja Wacławik – specjalista opieki paliatywnej

Telefony

 • Ordynator: 18 26 85 740
 • Pielęgniarka oddziałowa: 18 26 85 735
 • Dyżurka pielęgniarska: 18 26 85 747
 • Sekretariat: 18 26 85 770
 • Psycholodzy: 18 26 85 793
Skip to content