• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Zasady Odwiedzin

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

 1. Godziny odwiedzin na poszczególnych oddziałach pozostawia się do decyzji Ordynatorów
 2. W przypadku odwiedzin poza godzinami wyznaczonymi wymagane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie odwiedzin z personelem lekarskim lub pielęgniarskim.
 3. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych chorych , odwiedziny mogą być ograniczone przez lekarza kierującego oddziałem.
 4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 5. Podczas wizyt lekarskich, konsultacji oraz w czasie wykonywania zabiegów przez pielęgniarki, osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.
 6. Odwiedziny nie powinny zakłócać pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów w szczególności prawa do poszanowania intymności ciszy i spokoju.
 7. Odwiedzających obowiązuje zakaz:
  • wnoszenia na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych
  • dostarczania produktów żywnościowych, które są zabronione przez lekarza
  • odwiedzin w stanie nietrzeźwym
  • wprowadzenia zwierząt do budynku
  • przynoszenia rzeczy zbędnych do Szpitala
  • siadania na łóżkach szpitalnych.
 8. Dla osoby odwiedzającej wymagane jest spełnienie następujących warunków
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna,
  • maksymalnie 2 osoby odwiedzające do jednego pacjenta
  • zaleca się aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona trzema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 lub ozdrowieniec.
  • zaleca się aby osoby z objawami infekcji nie odwiedzały pacjentów, – ograniczenie odwiedzin nie obowiązuje w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta (decyzja personelu oddziału).

Zalecane godziny odwiedzin:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 do 18:30
 • w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 18:30.

Kontakt z Pacjentem

Jeśli Pacjent nie ma własnego telefonu, można się z Nim skontaktować dzwoniąc na jeden z podanych poniżej numerów telefonów (w zależności od oddziału na którym przebywa Pacjent) a następnie poprosić o przekazanie słuchawki osobie, z którą chcą się Państwo skontaktować.

 • Oddział Wewnętrzny: 18 26 85 815
 • Oddział Chirurgii Ogólnej: 18 26 85 814
 • Oddział Medycyny Paliatywnej: 512 283 347
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy:
  • I piętro 512 282 859
  • II piętro 512 283 356
Skip to content