• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Oddział Chirurgii Ogólnej Hospitalizacja Planowa

Oddział Chirurgii Ogólnej Hospitalizacji Planowej i Bloku Operacyjnego sprawują wielodyscyplinarną opiekę medyczną nad pacjentami przyjmowani do planowych zabiegów operacyjnych i badań endoskopowych. W/w Oddziały obejmują leczeniem i opieką pacjentów dorosłych i realizują następujące usługi następującymi schorzeniami:

 • Laparoskopowe operacje pęcherzyka żółciowego,
 • operacje przepuklin z użyciem materiałów sztucznych ( siatki prolenowe),
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • operacje w zakresie chorób odbytu ( guzki krwawnicze, przetoki, szczeliny, ropnie, polipy, kłykciny),
 • operacje usunięcia torbieli pilonidalnej
 • dermatochirurgia,
 • chirurgia piersi
 • operacje w zakresie ortopedii (m. in. artroskopie, zespół cieśni nadgarstka, przykurcz Dupuytrena, resekcje, usuwanie materiałów zespalających)
 • wykonywanie znieczuleń ogólnych i/lub przewodowych do zabiegów operacyjnych, również w celach diagnostycznych ( kolonoskopia i gastroskopia) dorosłych
 • leczenie ran przewlekłych
 • leczenie bólu niezależnie od przyczyny, szczególnie ostrego bólu pooperacyjnego
 • endoskopie.

Do dyspozycji Bloku Operacyjnego jest sprzęt laparoskopowy artroskopowy, endoskopowy i elektrochirurgiczny umożliwiający m. in.:

 • Artroskopie
 • Laparoskopie
 • Gastroskopie – z pobraniem materiału do badania histopatologicznego ( mikroskopowego) oraz testy ureazowe (na obecność bakterii Helicobacter pylori). Jest to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego.
 • Kolonoskopie – z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, lokalizacja zmian (uchyłki, stany zapalne, polipy, guzy, zwężenia). W czasie zabiegu może być wykonana endoskopowa polipektomia. Badanie kolonoskopowe obejmuje badanie całego odcinka jelita grubego.

Odwiedziny pacjentów:

 • zalecane godziny:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 do 18:30
  • w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 18:30.
 • telefon do kontaktu w celu ustalenia odwiedzin: 18 26 85 723

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

 1. W przypadku odwiedzin poza godzinami wyznaczonymi wymagane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie odwiedzin z personelem lekarskim lub pielęgniarskim.
 2. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych chorych , odwiedziny mogą być ograniczone przez lekarza kierującego oddziałem.
 3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 4. Podczas wizyt lekarskich, konsultacji oraz w czasie wykonywania zabiegów przez pielęgniarki, osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.
 5. Odwiedziny nie powinny zakłócać pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów w szczególności prawa do poszanowania intymności ciszy i spokoju.
 6. Odwiedzających obowiązuje zakaz:
  • wnoszenia na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych
  • dostarczania produktów żywnościowych, które są zabronione przez lekarza
  • odwiedzin w stanie nietrzeźwym
  • wprowadzenia zwierząt do budynku
  • przynoszenia rzeczy zbędnych do Szpitala
  • siadania na łóżkach szpitalnych.
 7. Dla osoby odwiedzającej wymagane jest spełnienie następujących warunków
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna,
  • maksymalnie 2 osoby odwiedzające do jednego pacjenta
  • zaleca się aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona trzema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 lub ozdrowieniec.
  • zaleca się aby osoby z objawami infekcji nie odwiedzały pacjentów, – ograniczenie odwiedzin nie obowiązuje w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta (decyzja personelu oddziału).

Lokalizacja: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe, ul. Dietla 5, Rabka-Zdrój

Nasz Zespół

 • dr n. med. Jacek Lizoń – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista angiologii
 • mgr Elżbieta Brynkus – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • dr n. med. Wojciech Pirowski – specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej
 • lek. Andrzej Mazur – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Anna Niżnik-Kulka – specjalista chirurgii ogólnej
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski –  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Jan Waradzyn – specjalista chirurgii ogólnej
 • dr n. med. Michał Romaniszyn – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista proktologii
 • dr n. med. Mirosława Buczynowska – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Krzysztof Szymański – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Jerzy Gach
 • dr n. med. Andrzej Szczęśniak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Jarosław Jurkowski – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Bartosz Stasiak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Telefony

 • Dyżurka lekarska: 18 26 85 709
 • Dyżurka pielęgniarska: 18 26 85 723
 • Sekretariat: 18 26 85 710
 • Telefon dla pacjenta: 18 26 85 814
Skip to content