• 18 26 76 040
  • sekretariat@szpitalrabka.pl
  • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Pakiet Onkologiczny

Szybka terapia onkologiczna

Ścieżka postępowania w pakiecie onkologicznym – pobierz

Informacje dla pacjenta

Pacjenci onkologiczni muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie, dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach „Szybkiej Terapii Onkologicznej”.

Szybka terapia onkologiczna to rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia.

Szybka terapia onkologiczna ma poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzować proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) oraz wyznaczeniu jak najkrótszych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydawać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy lub lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje taką chorobę.

Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet nie związanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzymuje pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Etap rejestracji do leczenia w ramach krótkiej ścieżki onkologicznej

Pacjent ma prawo do leczenia onkologicznego w Poradni Specjalistycznej na podstawie Karty DILO bez Skierowania do Poradni.

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych znajduje się przy ul. Słonecznej 3

Etap diagnostyki wstępnej i pogłębionej

Diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach krótkiej ścieżki onkologicznej, odbywa się w Poradni Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju.

Etap konsylium

Po przeprowadzonej diagnostyce, w wyniku której zostanie rozpoznany, potwierdzony nowotwór, Szpital Miejski w Rabce-Zdroju zapewnia Państwu możliwość konsultacji na Konsylium Onkologicznym, gdzie zespół specjalistów ustala leczenie wg. standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach wiedzy. Konsylium onkologiczne odbywa się w ramach współpracy w Szpitalu Św. Rafała w Krakowie.

W składzie zespołu specjalistów Konsylium onkologicznego wchodzą specjaliści następujących dziedzin:

  • lekarze specjaliści onkologii klinicznej,
  • lekarz specjalista chirurgi onkologicznej,
  • lekarz specjalista radioterapii onkologicznej,
  • lekarz specjalista w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu złośliwego,
  • koordynator

Warunkiem przyjęcia pacjenta na Konsylium jest Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) zawierająca informacje o przeprowadzonej diagnostyce.
Pacjent, po zakończeniu etapu diagnostycznego, kierowany jest z poradni specjalistycznej do Koordynatora Pakietu Onkologicznego celem ustalenia terminu Konsylium Onkologicznego.

Koordynatorzy Pakietu Onkologicznego nadzorują proces leczenia pacjenta onkologicznego oraz zapewniają przepływ informacji na wszystkich etapach terapii, aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Koordynatorzy wspierają pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie, pomagając mu komunikować się z lekarzami.

Leczenie onkologiczne w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju:

  1. Pakiet Onkologiczny w postaci procedur zabiegowych w ramach Leczenia Szpitalnego realizowany jest na Oddziale Chirurgii Planowej
  2. Systemowo – w Oddziale Onkologii Klinicznej, Chemioterapii, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
  3. Radioterapią – Oddział Radioterapii, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Koordynator pakietu onkologicznego w naszym szpitalu:

dr n. med. Wojciech Pirowski
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
wojciech.pirowski@szpitalrabka.pl

Skip to content