• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Oddział Wewnętrzny

Oddział Wewnętrzny sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną nad pacjentami przyjmowanymi do diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych z zakresu kardiologii nefrologii diabetologii a także chorób układu oddechowego oraz pokarmowego.

 • diagnostyka chorób serca i krążenia
  • EKG,
  • Echo serca,
  • próby wysiłkowe,
  • badania 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera
  • 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM)
 • diagnostyka chorób układu pokarmowego
  • USG;
  • Gastroskopia;
  • Kolonoskopia;
 • leczenie chorób internistycznych, zwłaszcza układu sercowo – naczyniowego, schorzeń pulmonologicznych, gastroenterologicznych, nefrologicznych, endokrynologicznych, cukrzycy;
 • Promocja zdrowia i profilaktyka schorzeń kardiologicznych, nefrologicznych, cukrzycy, otyłości, przewlekłej choroby nerek

Odwiedziny pacjentów:

 • zalecane godziny:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 do 18:00
  • w soboty i niedziele w godzinach od 14.00 do 18:00.
 • telefon do kontaktu w celu ustalenia odwiedzin: 18 26 85 725

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

 1. W przypadku odwiedzin poza godzinami wyznaczonymi wymagane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie odwiedzin z personelem lekarskim lub pielęgniarskim.
 2. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych chorych , odwiedziny mogą być ograniczone przez lekarza kierującego oddziałem.
 3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 4. Podczas wizyt lekarskich, konsultacji oraz w czasie wykonywania zabiegów przez pielęgniarki, osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.
 5. Odwiedziny nie powinny zakłócać pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów w szczególności prawa do poszanowania intymności ciszy i spokoju.
 6. Odwiedzających obowiązuje zakaz:
  • wnoszenia na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych
  • dostarczania produktów żywnościowych, które są zabronione przez lekarza
  • odwiedzin w stanie nietrzeźwym
  • wprowadzenia zwierząt do budynku
  • przynoszenia rzeczy zbędnych do Szpitala
  • siadania na łóżkach szpitalnych.
 7. Dla osoby odwiedzającej wymagane jest spełnienie następujących warunków
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna,
  • maksymalnie 2 osoby odwiedzające do jednego pacjenta
  • zaleca się aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona trzema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 lub ozdrowieniec.
  • zaleca się aby osoby z objawami infekcji nie odwiedzały pacjentów, – ograniczenie odwiedzin nie obowiązuje w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta (decyzja personelu oddziału).

Lokalizacja: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe, ul. Dietla 5, Rabka-Zdrój

Nasz Zespół

 • Lek. Joanna Czarny-Nowak – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrologii
 • mgr Janina Nowak
 • lek. Katarzyna Świder – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Stanisław Świder – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Anna Firek –  specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii
 • lek. Barbara Starzec-Bałajewicz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
 • lek. Robert Długopolski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
 • lek. Jacek Skuza – specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • lek. Marcin Trzos – specjalista kardiologii
 • lek. Bożena Furmanek – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych
 • lek. Inha Shklianka
 • lek. Anna Łabędź – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematologii
 • lek. Stanisław Trznadel

Kontakt

 • Ordynator: 18 26 85 720
 • Dyżurka lekarska: 18 26 85 746
 • Dyżurka pielęgniarska: 18 26 85 725
 • Sekretariat: 18 26 85 765
 • Pracownia Holter: 512 283 239
 • Telefon dla pacjenta: 18 26 85 815
Skip to content