• 18 26 76 040
  • sekretariat@szpitalrabka.pl
  • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

dar14

Bardzo dziękujemy Burmistrzowi Rabka-Zdrój Leszkowi Świdrowi i radnym Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju za dokapitalizowanie Spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o. Nie są to dodatkowe i nowe środki finansowe tylko zmiana zapisów księgowych, która znacząco poprawia możliwości rozwojowe Spółki.To zamiana pożyczek udzielonych Spółce w 2015 r. w wysokości 1 mln zł (i skonsumowanych w tamtym okresie) na nowe udziały. To kolejny, dobry krok służący stabilizacji sytuacji finansowej Spółki. Spółka przez następne dziesięciolecie nie byłaby w stanie spłacić tych pożyczek, które generowałyby dodatkowe koszty. Dzięki dokapitalizowaniu może przeznaczać wolne środki na zakup nowego sprzętu, np. nowy artroskop zakupiony w zeszłym miesiącu.

Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy to rozumieją i dobrze życzą Szpitalowi, pacjentom i mieszkańcom Gminy Rabka-Zdrój.

Skip to content