• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Lekarz ginekolog

Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o. o.
ogłasza nabór na stanowisko:

LEKARZ Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa – praca w poradni specjalistycznej

Nasze wymagania i oczekiwania:

 • tytuł lekarza medycyny,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • ukończona lub w trakcie specjalizacja z ginekologii i położnictwa
 • uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznych badań w zakresie chorób ginekologicznych,
 • doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność,
 • umiejętność podejmowania decyzji i pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy i systematyczność.

Oferujemy:

 • elastyczność wyboru formy zatrudnienia (umowa o pracę lub cywilnoprawna),
 • wymiar czasu pracy do uzgodnienia,
 • możliwość dopasowania grafiku do dyspozycyjności,
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze w zaangażowanym i wspierającym zespole.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • CV,
 • klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu Szpitala

Adres: ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój, Sekretariat czynny w godz. 7.30 – 15.00

Tel./fax.: tel. 18 26 85 701

lub przesłać na adres e-mail: praca@szpitalrabka.pl

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Szpital Miejski w Rabce – Zdroju” Sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
 2. „Wyrażam zgodę*/Nie wyrażam zgody*/ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu wykorzystania w kolejnych naborach rekrutacyjnych prowadzonych przez „Szpital Miejski w Rabce – Zdroju” Sp. z o.o.”
 3. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

*niepotrzebne skreślić

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Skip to content