• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Inspektor ds. ochrony PPOŻ

Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o. o.
ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor ds. ochrony PPOŻ

Zadania:

 • Kontrola i doradztwo w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
 • Doradztwo w zakresie wyposażenia budynku lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
 • Zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.
 • Doradztwo w zakresie zapewnienia osobom przebywającym na terenie Szpitala bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji oraz przygotowania budynku lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej.
 • Zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
 • Ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 • Czynny udział w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Budowanie świadomości personelu w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez organizowanie szkoleń, ćwiczeń i próbnych ewakuacji, zgodnie z przepisami.
 • Stałe podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Administrowanie/Prowadzenie dokumentacji.

Nasze wymagania i oczekiwania:

 • wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu,
 • znajomość zasad i przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętność planowanie i organizowania pracy własnej,
 • odpowiedzialność,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • wiedza fachowa.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • CV,
 • klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu Szpitala
na adres: ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój,
Sekretariat czynny w godz. 7.30 – 15.00
Tel: 18 26 85 701
lub przesłać na adres e-mail: praca@szpitalrabka.pl

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Szpital Miejski w Rabce – Zdroju” Sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
 2. „Wyrażam zgodę*/Nie wyrażam zgody*/ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu wykorzystania w kolejnych naborach rekrutacyjnych prowadzonych przez „Szpital Miejski w Rabce – Zdroju” Sp. z o.o.”
 3. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

*niepotrzebne skreślić

Uwaga!
W przypadku braku klauzuli 1 i 3 nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Załącznik:

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Skip to content