Dziękujemy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie za przekazane środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego zakupionej dzięki darowiźnie Kulczyk Foundation.
Skan otrzymane dary od Okręgowej Izby Lekarskiej

Bardzo dziękujemy FHU WAM Meble Roman Madej za przekazanie 500 szt. maseczek chirurgicznych. Troska czynem a nie słowem więcej znaczy niż puste gadanie. Dzięki.
Zdjęcie dar od FHU WAM