Dziękujemy PZU Życie SA za zakup modułu do defibrylatora.

Skan podziękowania PZU