Dziękujemy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie za przekazane środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego zakupionej dzięki darowiźnie Kulczyk Foundation.
Skan otrzymane dary od Okręgowej Izby Lekarskiej