Oddział Wewnętrzny

 

 

 

 

Oddział Wewnętrzny sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną nad pacjentami przyjmowanymi do diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych z zakresu kardiologii nefrologii diabetologii a także chorób układu oddechowego oraz pokarmowego.

 • diagnostyka chorób serca i krążenia
  • EKG,
  • Echo serca,
  • próby wysiłkowe,
  • badania 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera
  • 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM)
 • diagnostyka chorób układu pokarmowego
  • USG;
  • Gastroskopia;
  • Kolonoskopia;
 • leczenie chorób internistycznych, zwłaszcza układu sercowo – naczyniowego, schorzeń pulmonologicznych, gastroenterologicznych, nefrologicznych, endokrynologicznych, cukrzycy;
 • Promocja zdrowia i profilaktyka schorzeń kardiologicznych, nefrologicznych, cukrzycy, otyłości, przewlekłej choroby nerek


Rozmowa pacjent - pracownik

 Osoby odpowiedzialne za oddział:

 • Ordynator Oddziału: Lek. Joanna Czarny-Nowak - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Janina Nowak

 

Lekarze dyżurujący:

 • Lek. Katarzyna Świder - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. Stanisław Świder - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. Anna Firek - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog
 • Lek. Barbara Starzec-Bałajewicz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • Lek. Robert Długopolski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • Lek. Renata Piwowarska - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii
 • Lek. Agnieszka Pacześniowska - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

 

Odwiedziny pacjentów:

 • zalecane godziny:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 do 18:30
  • w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 18:30.
 • telefon do kontaktu w celu ustalenia odwiedzin: 18 26 85 725

 

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

 1. W przypadku odwiedzin poza godzinami wyznaczonymi wymagane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie odwiedzin z personelem lekarskim lub pielęgniarskim.
 2. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych chorych , odwiedziny mogą być ograniczone przez lekarza kierującego oddziałem.
 3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 4. Podczas wizyt lekarskich, konsultacji oraz w czasie wykonywania zabiegów przez pielęgniarki, osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.
 5. Odwiedziny nie powinny zakłócać pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów w szczególności prawa do poszanowania intymności ciszy i spokoju.
 6. Odwiedzających obowiązuje zakaz:
  • wnoszenia na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych
  • dostarczania produktów żywnościowych, które są zabronione przez lekarza
  • odwiedzin w stanie nietrzeźwym
  • wprowadzenia zwierząt do budynku
  • przynoszenia rzeczy zbędnych do Szpitala
  • siadania na łóżkach szpitalnych.
 7. Dla osoby odwiedzającej wymagane jest spełnienie następujących warunków
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna,
  • maksymalnie 2 osoby odwiedzające do jednego pacjenta
  • zaleca się aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona trzema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 lub ozdrowieniec.
  • zaleca się aby osoby z objawami infekcji nie odwiedzały pacjentów, – ograniczenie odwiedzin nie obowiązuje w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta (decyzja personelu oddziału).

 

Lokalizacja:

 • Pierwsze piętro budynku szpitalnego, ul. Słoneczna 3. Dostęp schodami i windą.

 

Telefony oddziału wewnętrznego:

 • Ordynator: 18 26 85 720
 • Dyżurka lekarska: 18 26 85 746
 • Dyżurka pielęgniarek: 18 26 85 725
 • Sekretariat: 18 26 85 765
 • Pracownia kardiologiczna Holter: 512 283 239