Oddział Wewnętrzny

 

 

 

 

Oddział Wewnętrzny sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną nad pacjentami przyjmowanymi do diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych z zakresu kardiologii nefrologii diabetologii a także chorób układu oddechowego oraz pokarmowego.

 • diagnostyka chorób serca i krążenia
  • EKG,
  • Echo serca,
  • próby wysiłkowe,
  • badania 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera
  • 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM)
 • diagnostyka chorób układu pokarmowego
  • USG;
  • Gastroskopia;
  • Kolonoskopia;
 • leczenie chorób internistycznych, zwłaszcza układu sercowo – naczyniowego, schorzeń pulmonologicznych, gastroenterologicznych, nefrologicznych, endokrynologicznych, cukrzycy;
 • Promocja zdrowia i profilaktyka schorzeń kardiologicznych, nefrologicznych, cukrzycy, otyłości, przewlekłej choroby nerek


Rozmowa pacjent - pracownik

 Osoby odpowiedzialne za oddział:

 • Ordynator Oddziału: Lek. Joanna Czarny-Nowak - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr. Pielęgniarstwa Janina Nowak

 

Lekarze dyżurujący:

 • Lek. Katarzyna Świder - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. Stanisław Świder - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. Anna Firek - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog
 • Lek. Barbara Starzec-Bałajewicz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • Lek. Robert Długopolski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • Lek. Renata Piwowarska - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii
 • Lek. Agnieszka Pacześniowska - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

 

Odwiedziny pacjentów:

 • zalecane godziny: od poniedziałku do piątku w godzinach do16:00 do 18:00, w soboty i niedziele od 14:00 do 16:00
 • telefon do kontaktu w celu ustalenia odwiedzin: 18 26 85 725

 

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

 1. Godziny odwiedzin na poszczególnych oddziałach do decyzji Ordynatorów
 2. Dla Oddziału Paliatywnego i ZOL wymagane jest spełnienie następujących warunków dla osoby odwiedzającej:
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna, fartuch, rękawiczki
  • odwiedziny raz w tygodniu, jedna osoba do jednego pacjenta, nie dłużej niż 15 min
  • w przypadku wykonywania przez personel procedur medycznych konieczne opuszczenie przez odwiedzającego sali chorych
  • wymagane jest aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 (posiadająca zaświadczenie z kodem QR) lub osoba posiadająca status ozdrowieńca (w okresie od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR) lub posiadająca aktualny (48 godz.) ujemny wynik testu COVID-19.
  • wymagane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie odwiedzin z personelem lekarskim lub pielęgniarskim
  • ograniczenie odwiedzin nie obowiązuje w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta (decyzja personelu oddziału)
 3. Dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Ogólnej wymagane jest spełnienie następujących warunków dla osoby odwiedzającej:
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna, rękawiczki
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • odwiedziny codziennie, nie dłużej niż 30 min - jedna osoba do jednego pacjenta
  • na sali chorych jednocześnie może przebywać do wszystkich pacjentów tylko jedna osoba odwiedzająca
  • w przypadku wykonywania przez personel procedur medycznych konieczne opuszczenie przez odwiedzającego sali chorych
  • zaleca się aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 (posiadające zaświadczenie z kodem QR) lub ozdrowieniec, który ma udokumentowane przechorowanie COVID-19
  • dla Oddziału Chorób Wewnętrznych odwiedziny w godzinach 14:00-16:00
  • dla Oddziału Chirurgii Planowej odwiedziny w godzinach 14:00-16:00

 

Lokalizacja:

 • Pierwsze piętro budynku szpitalnego, ul. Słoneczna 3. Dostęp schodami i windą.

 

Telefony oddziału wewnętrznego:

 • Ordynator: 18 26 85 720
 • Dyżurka lekarska: 18 26 85 746
 • Dyżurka pielęgniarek: 18 26 85 725
 • Sekretariat: 18 26 85 765
 • Pracownia kardiologiczna Holter: 512 283 239