Oddział Medycyny Paliatywnej

 

 

 

 

Oddział Medycyny Paliatywnej sprawuje wszechstronną wielodyscyplinarną całościową opiekę medyczną, nad chorymi z zaawansowanymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi ograniczającymi życie schorzeniami. Opieka w Oddziale Medycyny Paliatywnej jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
Oddział obejmuje leczeniem i opieką pacjentów dorosłych z następującymi schorzeniami:

 • zaawansowany proces nowotworowy;
 • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego;
 • choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności HIV;
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy;
 • zaawansowane kardiomiopatie;
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej;
 • owrzodzenie odleżynowe;
 • stwardnienie rozsiane;

Pacjent śpi na łóżku

Osoby odpowiedzialne za oddział:

 • Ordynator Oddziału: dr n. med. Maria Luba
 • Pielęgniarka Oddziałowa: spec. piel. Alicja Wacławik

 

Odwiedziny pacjentów:

 • zalecane godziny: od 14:00 do 16:00
 • telefon do kontaktu w celu ustalenia odwiedzin: 18 26 85 747

 

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

 1. Godziny odwiedzin na poszczególnych oddziałach do decyzji Ordynatorów
 2. Dla Oddziału Paliatywnego i ZOL wymagane jest spełnienie następujących warunków dla osoby odwiedzającej:
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna, fartuch, rękawiczki
  • odwiedziny raz w tygodniu, jedna osoba do jednego pacjenta, nie dłużej niż 15 min
  • w przypadku wykonywania przez personel procedur medycznych konieczne opuszczenie przez odwiedzającego sali chorych
  • wymagane jest aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 (posiadająca zaświadczenie z kodem QR) lub osoba posiadająca status ozdrowieńca (w okresie od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR) lub posiadająca aktualny (48 godz.) ujemny wynik testu COVID-19.
  • wymagane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie odwiedzin z personelem lekarskim lub pielęgniarskim
  • ograniczenie odwiedzin nie obowiązuje w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta (decyzja personelu oddziału)
 3. Dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Ogólnej wymagane jest spełnienie następujących warunków dla osoby odwiedzającej:
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna, rękawiczki
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • odwiedziny codziennie, nie dłużej niż 30 min - jedna osoba do jednego pacjenta
  • na sali chorych jednocześnie może przebywać do wszystkich pacjentów tylko jedna osoba odwiedzająca
  • w przypadku wykonywania przez personel procedur medycznych konieczne opuszczenie przez odwiedzającego sali chorych
  • zaleca się aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 (posiadające zaświadczenie z kodem QR) lub ozdrowieniec, który ma udokumentowane przechorowanie COVID-19
  • dla Oddziału Chorób Wewnętrznych odwiedziny w godzinach 14:00-16:00
  • dla Oddziału Chirurgii Planowej odwiedziny w godzinach 14:00-16:00

 

Lokalizacja:

 • III piętro budynku szpitalnego, ul. Słoneczna 3. Dostęp schodami i windą.

 

Telefony:

 • Ordynator Oddziału: 18 268 57 40
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 18 268 57 35
 • Sekretarka Medyczna: 18 268 57 70
 • Dyżurka Pielęgniarska: 18 268 57 47
 • Psycholodzy: 18 268 57 35