Oddział Chirurgii Planowej

 

 

 

 

Wykonuje operacje nagłe, pilne i planowane w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej, estetycznej oraz ortopedii przy użyciu technik klasycznych i laparoskopowych. Szpital dysponuje nowoczesnym blokiem operacyjnym z salami przygotowawczymi, operacyjnymi i salą wybudzeń. Zakres świadczeń:

 • wycięcie torbieli włosowej okolicy krzyżowej,
 • operacje przewodu pokarmowego,
 • operacje przepuklin – metodą klasyczną,
 • operacje żylaków (odbytu, kończyn dolnych),
 • operacje pęcherzyka żółciowego,
 • operacje przepuklin – metodą laparoskopową,
 • operacje piersi z użyciem technik onkoplastycznych,
 • leczenie zmian skórnych i tkanki podskórnej.

Narzędzia chirurgiczne

 

Osoby odpowiedzialne za oddział:

 • Ordynator Oddziału: dr n. med. Jacek Lizoń
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Brynkus

 

Odwiedziny pacjentów:

 • od 14:00 do 16:00
 • telefon do kontaktu w celu ustalenia odwiedzin: 18 26 85 723

 

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych:

 1. Godziny odwiedzin na poszczególnych oddziałach do decyzji Ordynatorów
 2. Dla Oddziału Paliatywnego i ZOL wymagane jest spełnienie następujących warunków dla osoby odwiedzającej:
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna, fartuch, rękawiczki
  • odwiedziny raz w tygodniu, jedna osoba do jednego pacjenta, nie dłużej niż 15 min
  • w przypadku wykonywania przez personel procedur medycznych konieczne opuszczenie przez odwiedzającego sali chorych
  • wymagane jest aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 (posiadająca zaświadczenie z kodem QR) lub osoba posiadająca status ozdrowieńca (w okresie od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR) lub posiadająca aktualny (48 godz.) ujemny wynik testu COVID-19.
  • wymagane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie odwiedzin z personelem lekarskim lub pielęgniarskim
  • ograniczenie odwiedzin nie obowiązuje w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta (decyzja personelu oddziału)
 3. Dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Ogólnej wymagane jest spełnienie następujących warunków dla osoby odwiedzającej:
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna, rękawiczki
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • odwiedziny codziennie, nie dłużej niż 30 min - jedna osoba do jednego pacjenta
  • na sali chorych jednocześnie może przebywać do wszystkich pacjentów tylko jedna osoba odwiedzająca
  • w przypadku wykonywania przez personel procedur medycznych konieczne opuszczenie przez odwiedzającego sali chorych
  • zaleca się aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 (posiadające zaświadczenie z kodem QR) lub ozdrowieniec, który ma udokumentowane przechorowanie COVID-19
  • dla Oddziału Chorób Wewnętrznych odwiedziny w godzinach 14:00-16:00
  • dla Oddziału Chirurgii Planowej odwiedziny w godzinach 14:00-16:00

 

Lokalizacja:

 • II piętro budynku szpitalnego przy ulicy Słonecznej 3.Dostęp schodami i windą.

 

Telefon:

 • Sekretariat: 18 268 57 10
 • Dyżurka lekarska: 18 268 57 09
 • Dyżurka pielęgniarska: 18 268 57 23