Oddział Chirurgii Ogólnej

 

 

 

 

Oddział Chirurgii Ogólnej Hospitalizacji Planowej i Bloku Operacyjnego sprawują wielodyscyplinarną opiekę medyczną nad pacjentami przyjmowani do planowych zabiegów operacyjnych i badań endoskopowych. W/w Oddziały obejmują leczeniem i opieką pacjentów dorosłych i realizują następujące usługi następującymi schorzeniami:

 • Laparoskopowe operacje pęcherzyka żółciowego,
 • operacje przepuklin z użyciem materiałów sztucznych ( siatki prolenowe),
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • operacje w zakresie chorób odbytu ( guzki krwawnicze, przetoki, szczeliny, ropnie, polipy, kłykciny),
 • operacje usunięcia torbieli pilonidalnej
 • dermatochirurgia,
 • chirurgia piersi
 • operacje w zakresie ortopedii (m. in. artroskopie, zespół cieśni nadgarstka, przykurcz Dupuytrena, resekcje, usuwanie materiałów zespalających)
 • wykonywanie znieczuleń ogólnych i/lub przewodowych do zabiegów operacyjnych, również w celach diagnostycznych ( kolonoskopia i gastroskopia) dorosłych
 • leczenie ran przewlekłych
 • leczenie bólu niezależnie od przyczyny, szczególnie ostrego bólu pooperacyjnego
 • endoskopie
 • renimacje.

Do dyspozycji Bloku Operacyjnego jest sprzęt laparoskopowy artroskopowy, endoskopowy i elektrochirurgiczny umożliwiający m. in.:

 • Artroskopie
 • Laparoskopie
 • Gastroskopie – z pobraniem materiału do badania histopatologicznego ( mikroskopowego) oraz testy ureazowe (na obecność bakterii Helicobacter pylori). Jest to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego.
 • Kolonoskopie – z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, lokalizacja zmian (uchyłki, stany zapalne, polipy, guzy, zwężenia). W czasie zabiegu może być wykonana endoskopowa polipektomia. Badanie kolonoskopowe obejmuje badanie całego odcinka jelita grubego.

Narzędzia chirurgiczne

Osoby odpowiedzialne za oddział:

 • Ordynator Oddziału: dr n. med. Jacek Lizoń
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Brynkus

 

Odwiedziny pacjentów:

 • zalecane godziny: od 14:00 do 16:00
 • telefon do kontaktu w celu ustalenia odwiedzin: 18 26 85 723

 

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych:

 1. Godziny odwiedzin na poszczególnych oddziałach do decyzji Ordynatorów
 2. Dla Oddziału Paliatywnego i ZOL wymagane jest spełnienie następujących warunków dla osoby odwiedzającej:
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna, fartuch, rękawiczki
  • odwiedziny raz w tygodniu, jedna osoba do jednego pacjenta, nie dłużej niż 15 min
  • w przypadku wykonywania przez personel procedur medycznych konieczne opuszczenie przez odwiedzającego sali chorych
  • wymagane jest aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 (posiadająca zaświadczenie z kodem QR) lub osoba posiadająca status ozdrowieńca (w okresie od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR) lub posiadająca aktualny (48 godz.) ujemny wynik testu COVID-19.
  • wymagane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie odwiedzin z personelem lekarskim lub pielęgniarskim
  • ograniczenie odwiedzin nie obowiązuje w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta (decyzja personelu oddziału)
 3. Dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Ogólnej wymagane jest spełnienie następujących warunków dla osoby odwiedzającej:
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna, rękawiczki
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • odwiedziny codziennie, nie dłużej niż 30 min - jedna osoba do jednego pacjenta
  • na sali chorych jednocześnie może przebywać do wszystkich pacjentów tylko jedna osoba odwiedzająca
  • w przypadku wykonywania przez personel procedur medycznych konieczne opuszczenie przez odwiedzającego sali chorych
  • zaleca się aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 (posiadające zaświadczenie z kodem QR) lub ozdrowieniec, który ma udokumentowane przechorowanie COVID-19
  • dla Oddziału Chorób Wewnętrznych odwiedziny w godzinach 14:00-16:00
  • dla Oddziału Chirurgii Planowej odwiedziny w godzinach 14:00-16:00

 

Lokalizacja:

 • II piętro budynku szpitalnego przy ulicy Słonecznej 3.Dostęp schodami i windą.

 

Telefon:

 • Sekretariat: 18 268 57 10
 • Dyżurka lekarska: 18 268 57 09
 • Dyżurka pielęgniarska: 18 268 57 23