Izba Przyjęć

 

 

 

 

Na izbie przyjęć świadczenia opieki zdrowotnej udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych rodzajach. Gdy to konieczne świadczenia obejmują zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia.

Izba przyjęć wnętrze

 

Uwaga:

  • W przypadkach nie wymagających nagłej interwencji związanych np. z kontynuacją leczenia, proszę rejestrować się do właściwego lekarza rodzinnego lub specjalisty w odpowiedniej poradni. Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli zachować wysoką jakość świadczonych usług.

 

Osoba odpowiedzialna:

  • Pielęgniarka Oddziałowa: Natalia Pajdzik

Lokalizacja:

  • Parter budynku szpitalnego, ul. Słoneczna 3. Dostęp schodami. Dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Telefony izby przyjęć:

  • Pielęgniarka Oddziałowa: 182685735
  • Izba Chirurgiczna: 182685721
  • Izba Internistyczna: 182685771