Ogólne zasady:

 • W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną prosimy o regularne sprawdzenie zasad odwiedzin, możliwe są zmiany.
 • Zasady odwiedzin w poszczególnych oddziałach szpitalnych umieszczone są na stronie internetowej Szpitala w zakładce Oddziały Szpitalne.
 • W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych chorych , odwiedziny mogą być ograniczone przez lekarza kierującego oddziałem. W razie pytań, prosimy o kontakt z personelem pielęgniarskim.
 • Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 • Podczas wizyt lekarskich konsultacji oraz w czasie wykonywania zabiegów przez pielęgniarki, osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.
 • Odwiedziny nie powinny zakłócać pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów w szczególności prawa do poszanowania intymności ciszy i spokoju.
 • Odwiedzających obowiązuje zakaz:
  • wnoszenia na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych
  • dostarczania produktów żywnościowych, które są zabronione przez lekarza
  • odwiedzin w stanie nietrzeźwym
  • wprowadzenia zwierząt do budynku
  • przynoszenia rzeczy zbędnych do Szpitala
  • siadania na łóżkach szpitalnych.

 

Kontakt z Pacjentem
Jeśli Pacjent nie ma własnego telefonu, można się z Nim skontaktować dzwoniąc na jeden z podanych poniżej numerów telefonów (w zależności od oddziału na którym przebywa Pacjent) a następnie poprosić o przekazanie słuchawki osobie, z którą chcą się Państwo skontaktować.

 • Oddział Wewnętrzny: 512 283 239
 • Oddział Chirurgii Ogólnej: 512 283 374
 • Oddział Medycyny Paliatywnej: 512 283 347
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy:
  • I piętro 512 282 859
  • II piętro 512 283 356