Informacji o stanie Pacjenta udzielają wyłącznie lekarze kierujący oddziałem, lekarze prowadzący oraz lekarze dyżurni .

W razie pogorszenia się stanu zdrowia Pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w przypadku śmierci, Szpital jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić upoważnioną przez chorego osobę, instytucję lub przedstawiciela ustawowego.