Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny w „Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju” sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o., ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój tel/fax: 18 26 77 001 e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Dane przetwarzane są na podstawie RODO oraz art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych: monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym. Monitoring obejmuje pomieszczenia ogólnodostępne – korytarze szpitalne, klatki schodowe oraz tereny na zewnątrz wokół obiektów, głównie parkingi i bramę wjazdową na teren.
  3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do nadpisania nie dłużej niż 14 dni. Niezależnie od powyższego zapisy z monitoringu przechowywane będą bezwzględnie zgodnie z ww. ustawą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
  4. Dane osób zarejestrowanych w monitoringu nie będą poddawane żadnej formie zautomatyzowanego przetwarzania w szczególności profilowaniu. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W uzasadnionych przypadkach te prawa mogą podlegać ograniczeniu.
  6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  7. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres ww. Administratora.

Formularz wniosku o udostępnienie / zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego [Link do pobrania w PDF].

W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, dane systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, którego wzór do pobrania poniżej. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Prezesa Szpitala z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, czas i miejsce zdarzenia, a także podając uzasadnienie. Udostępnienie odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku.