Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 1. Status pod względem zgodności z ustawą - Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 2. Wymagania, które nie zostały spełnione:
  • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan),
  • niektóre z modułów zintegrowanych mogą nie posiadać, odpowiednich kontrastów, pełnej nawigacji za pośrednictwem klawiatury lub justowania.
 3. Strona posiada następujące ułatwienia:
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • zmiana kontrastu,
  • sterowanie za pomocą klawiatury,
  • wyróżnienie odnośników,
  • alternatywne opisy obrazów.
 4. Planowane aktualizacje:
  • konwersja wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo,
  • poprawą semantyki kodu.
 5. Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
  • zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
  • artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • w nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją zmiany wielkości fonta i zmianą kontrastu strony.
 6. Uwagi i problemy:
  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
  • Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
  • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
  • Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  • W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
  • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 7. Dostępność architektoniczna:
  • Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o. ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój – składa się z pięciu budynków. W lokalach istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  • Budynek główny szpitala to 4 piętra, w skrzydle centralnym winda, na piętrach toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek administracyjny z laboratorium posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, piętro dostępne tylko poprzez klatkę schodową.Przy budynku jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
  • Dwa budynki okulistyki to budynki parterowe z dostępem dla niepełnosprawnych.
  • Budynek przychodni przy ul. Poniatowskiego posiada wysoki parter i dwa piętra. Budynek nie posiada windy.