Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 104.16 KB Ewa Dudczak
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 447.97 KB Ewa Dudczak
Załącznik nr 1 Wykaz punktów poboru pdf 158.79 KB Ewa Dudczak
Załącznik nr 2 Formularz cenowy docx 29.02 KB Ewa Dudczak
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy docx 33.48 KB Ewa Dudczak
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy docx 27.31 KB Ewa Dudczak
Załącznik nr 5 Oświadczenie o aktualności w zakresie podstaw wykluczenia docx 587.38 KB Ewa Dudczak
Załącznik nr 6 Projektowe postanowienia umowne pdf 239.32 KB Ewa Dudczak
Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie docx 27.57 KB Ewa Dudczak
Odpowiedzi nr 1 pdf 148.91 KB Ewa Dudczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 113.75 KB Ewa Dudczak
Informacja z otwarcia ofert pdf 115.85 KB Ewa Dudczak
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 115.52 KB Ewa Dudczak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 sierpień 2021 11:29 Ewa Dudczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 11 sierpień 2021 08:09 Ewa Dudczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 sierpień 2021 08:44 Ewa Dudczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 sierpień 2021 09:13 Ewa Dudczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 wrzesień 2021 15:22 Ewa Dudczak