Decyzje, wnioski, zalecenia

Tytuł Wytworzony Odsłony
Nakaz PIP 16-01-2020 25-Mar-2021 Odsłon: 102
Wystąpienie PIP 10.01.2020 25-Mar-2021 Odsłon: 86
Ustosunkowanie inspektora z PIP 03.01.2020 25-Mar-2021 Odsłon: 76
Wykaz decyzji ustnych 16.12.2019 25-Mar-2021 Odsłon: 84
Decyzja OIP 02.12.2019 25-Mar-2021 Odsłon: 82
Wystąpienie pokontrolne 07.11.2019 25-Mar-2021 Odsłon: 94
Nakaz zapłaty PIP 24.10.2019 25-Mar-2021 Odsłon: 89
Decyzja PSSE 23.07.2019 25-Mar-2021 Odsłon: 85