W związku z ponownym wzrostem ilości hospitalizacji pacjentów z COVID-19 w „Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju” Sp. z o. o. Ordynatorzy oddziałów szpitalnych lub lekarze dyżurni mają możliwość czasowego ograniczania ilości osób odwiedzających chorych.

W przypadku konieczności dezynfekcji pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych (korytarze, windy) istnieje możliwość całkowitego wstrzymania odwiedzin pacjentów, ale tylko na czas zakończenia procedur z tym związanych.

Odwiedzający powinni zostać poinformowani o przybliżonej godzinie możliwości ponownego odwiedzenia pacjentów.

Zarządzenie nr 3/2022Profilaktyka ratuje życie, dlatego przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym. Na badanie zapraszamy mieszkańców oraz osoby pracujące na terenie powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego i gorlickiego.

Centrum Medyczne Skopia we współpracy z przychodnią Gastromed w Zakopanem oraz ze Szpitalem Miejskim w Rabce-Zdrój, realizują program badań przesiewowych raka jelita grubego.

Rak jelita grubego jest bardzo niebezpieczny, ponieważ jego rozwój często przebiega bezobjawowo, a pacjent nie zdaje sobie sprawy, że jest chory. Dlatego też nowotwór ten nazywany jest „cichym zabójcą”. W Polsce na raka jelita grubego umiera rocznie prawie 11 tysięcy osób. Wczesne wykrycie nowotworu umożliwia szybkie rozpoczęcie leczenia i całkowity powrót do zdrowia, dlatego profilaktyka jest tak ważna.

Ze względu na brak zainteresowania testami SARS-CoV-2 metodą RT-PCR – od 06.04.2022 Szpital Miejski w Rabce-Zdroju zawiesza ich wykonywanie.

W Szpitalu nadal można wykonać:

  • test SARS-CoV2 Ag w cenie 100 zł
  • SARS-CoV2 Ag + Influenza A/B (COVID + GRYPA) w cenie 100 zł.

Wyniki z testów po 20 min. Od pobrania wymazu.

Uprzejmie informujemy, że planowane jest niszczenie dokumentacji medycznej indywidualnej pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rabce-Zdroju z roku 2001.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 18 lutego 2022 roku w Sekretariacie Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdrój Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00.

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji dostępny jest w Sekretariacie Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdrój Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej https://www.szpitalrabka.pl/ 

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do zniszczenia.

Podstawa prawna: art.29 ust.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.849) oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 roku, poz 666).

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu, chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera.

Wielu budujących myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów, zdrowia oraz wspaniałego, obfitującego w pasmo sukcesów, Nowego 2022 Roku !

 

Prezes Zarządu, dyrekcja i pracownicy Spółki
„Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o.