W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim naszym pacjentom i
 przyjaciołom
pragniemy z
łożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha, spe
łnienia marzeń.
Niech ten czas up
łynie w rodzinnym gronie,
i chwilach roziskrzonych kol
ędą,
a w
 nadchodzącym Nowym 2023 Roku
wszelkiej pomy
ślności w realizacji
osobistych i
 zawodowych planów.
Życzą Prezes oraz pracownicy Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju